Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lakier do paznokci bez nitrocelulozy
Lakier do paznokci bez nitrocelulozy
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali lakier do paznokci, który nie zawiera powszechnie stosowanej nitrocelulozy. Nowatorska kompozycja ma lepsze właściwości w porównaniu do tradycyjnych lakierów, a ponadto jest bezpieczniejsza w produkcji.

Lakiery do paznokci zazwyczaj zawierają znaczne ilości nitrocelulozy, przede wszystkim dlatego, że nitroceluloza zapewnia ich dobrą przyczepność przy nakładaniu na paznokcie. Niestety, składnik ten ma również wady. Nie nadaje wysokiego połysku, często pożądanego w tego typu produktach, a oparte na nim kompozycje mogą nie być dostatecznie długotrwałe. Rozważa się także możliwość niekorzystnego wpływu nitrocelulozy na zdrowie konsumenta. W związku z tym powstała potrzeba stworzenia alternatywnych kompozycji lakierów do paznokci, które są bezpieczne, odpowiednio połyskujące i dobrze przylegają do paznokci, a jednocześnie zawierają minimalną ilość nitrocelulozy lub jej nie zawierają.

Z wcześniejszych badań wynika, że kopolimery styrenu i bezwodnika maleinowego tworzą film o wysokim połysku, ale wykazują tendencję do nadmiernej kruchości. Dlatego ich wykorzystanie było dotychczas stosunkowo ograniczone. Jednakże naukowcy nieoczekiwanie odkryli, iż połączenie tych kopolimerów z określonymi składnikami współtworzącymi film powoduje zmniejszenie ich kruchości. Stwierdzono również, że takie połączenia pozwalają na formułowanie kompozycji lakierów do paznokci bez użycia nitrocelulozy. Nowatorskie lakiery charakteryzują się odpowiednią długotrwałością, wysokim połyskiem i dobrymi właściwościami adhezyjnymi, wyróżniającymi się na tle tradycyjnych kompozycji zawierających nitrocelulozę.

 

Skład kompozycji lakieru do paznokci opartej na tym odkryciu kształtuje się następująco:

  • co najmniej 1 składnik tworzący film o wysokim połysku, wybrany spośród kopolimerów styrenu i bezwodnika maleinowego (1-40 % wag.);
  • co najmniej 1 składnik współtworzący film, wybrany spośród żywic epoksydowych (0.1-50 % wag.), przy czym najkorzystniejszy stosunek masowy środka tworzącego i współtworzącego film wynosi od ok. 1:1 do ok. 1:3;
  • co najmniej 1 składnik reaktywny, wybrany spośród kombinacji aminy polialkilenowej i poliuretanu (0.01-5 % wag.);
  • co najmniej 1 rozpuszczalnik, w tym co najmniej 1 lotny rozpuszczalnik wybrany spośród octanu etylu, octanu propylu, octan butylu i ich mieszanin (1-90 % wag.);
  • opcjonalnie co najmniej 1 plastyfikator (0.01-25 % wag.);
  • opcjonalnie co najmniej 1 barwnik, którego skład nie wymaga użycia nitrocelulozy;
  • opcjonalnie co najmniej 1 dodatek lub środek pomocniczy wybrany spośród powszechnie używanych w preparatach kosmetycznych (jak np. środki konserwujace, zagęszczające, zapachowe, przeciwutleniacze, witaminy).

 

Należy zaznaczyć, iż opracowana na podstawie tych danych kompozycja powinna składać się z nietoksycznych, dozwolonych składników i uzyskać akceptację pod względem dermatologicznym.

 

red. Aleksandra Wojciechowska

KOMENTARZE
Newsletter