Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia

RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH w HEALTH & BEAUTY
Data rozpoczęcia:
2021-11-24
Data zakończenia:
2021-11-25
Organizator:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Miejsce
Warszawa

Przygotowaniu człowieka do spełniania siebie służą działania realizowane w obszarze edukacji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Dlatego tak ważna jest nie tylko kwestia, która reguluje szeroko ujęte prawa człowieka, ale również konkretne rozwiązania na rzecz dostosowania systemów społecznych do potrzeb ludzi i wymaganych norm ich funkcjonowania. W przypadku osób z niepełnosprawnością to z pewnością otwartość systemu edukacji, a w dalszej perspektywie – ich dostęp do pracy zawodowej na zasadach równouprawnienia. Osoby z niepełnosprawnością mogą być aktywne zawodowo w branży health & beauty, a ich rozwój edukacyjny i zawodowy to proces, który może wspierać również szkoła wyższa, we współpracy z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH w HEALTH & BEAUTY”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, w dniach 24-25 listopada 2021 r. Konferencja ma na celu upowszechnienie działań służących zwiększaniu dostępności edukacji w obszarze nauk o zdrowiu oraz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w branży health & beauty. Wydarzenie jest okazją do wymiany dobrych praktyk pośród przedstawicieli tego sektora, zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością. To również umożliwienie osobom z niepełnosprawnością spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy. Konferencja oceni możliwości współpracy na rzecz osób z niepełnoprawnością między uczelnią a szeroko pojętą branżą health & beauty, wskazując wyjątkową rolę, jaką każda ze stron może odgrywać w zastosowaniu teorii w praktyce i tworzeniu środowiska dla trwałej oraz pozytywnej zmiany. Pokaże również korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Tematyka konferencji została podzielona na wystąpienia i panele ekspertów oraz część warsztatową. Organizacja wydarzenia jest zaplanowana w systemie hybrydowym. To połączenie tradycyjnej formy spotkania w specjalistycznych pracowniach uczelni (część warsztatowa) i konferencyjnej (z uczestnictwem online). „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH w HEALTH&BEAUTY” to przede wszystkim konferencja naukowa, ale serdecznie zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany integracją, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zawodowymi w branży health & beuaty lub niepełnosprawnością. Konferencja będzie szczególnie istotna dla nauczycieli akademickich, studentów, psychologów, doradców zawodowych, pracodawców działających w branży health & beauty i innych specjalistów zajmujących się zdrowiem lub edukacją. Do udziału zachęca się również osoby z niepełnosprawnością oraz szczególnymi potrzebami i ich rodziców. Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany wiedzy, ale także budowania nowych partnerstw, ponieważ odzwierciedlają one jedno z największych wyzwań naszych czasów – integrację.

Program I Rejestracja

Newsletter