Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Technologie w medycynie
Data rozpoczęcia:
2020-05-13
Data zakończenia:
2020-05-13
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Miejsce
Warszawa

Nadeszła rewolucja w medycynie. Cyfryzacja, innowacje i wszelkiego rodzaju wdrożenia w dużej mierze spoczywają na barkach dyrektorów placówek medycznych. Czego potrzebują polskie szpitale przyszłości?

Dzięki dokonaniom naukowców z dziedziny techniki i medycyny obserwujemy, jak to, co jeszcze wczoraj było nieuleczalne, dziś przestaje zabijać. W dużym uproszczeniu tak działa współczesna medycyna. Jej najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem jest nowoczesna technologia, która stosowana jest w diagnostyce i leczeniu oraz administracji.

Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć USG oraz rentgenu to efekt zachodzących zmian. Z pewnością, to nie koniec zmian, jakie przyniesie cyfyryzacja. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.

Już 13 maja 2020 roku w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji "Technologie w medycynie".

>>Rejestracja online<<

 

W programie konferencji znajdzie się blok tematyczny "Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej - nowe regulacje i rekomendacje dla podmiotów leczniczych" przygotowany wspólnie przez koalicję 5 organizacji: Polskie Stowarzyszenie HL7, Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Polska Izba Informatyki Medycznej i Fundacja GS1 Polska (Zakres tematyczny obejmie planowane nowe regulacje prawne w zakresie dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych, najważniejsze wyzwania dla szpitali w zakresie rozwoju systemów IT w roku 2020 oraz rekomendacje dla podmiotów medycznych związane z integracją systemów IT.)

 

W bloku merytorycznym znajdą się:

"Otoczenie regulacyjne cyfryzacji w ochronie zdrowia - stan aktualny"

Jan Pachocki - Radca Prawny, DZP (Telemedyczna Grupa Robocza)

"Struktura i formaty dokumentacji medycznej"

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

"Najważniejsze wyzwania dla podmiotów medycznych związane z cyfryzacją ochrony zdrowia"

Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów, Medicover (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)

Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)

"Cyfryzacja podmiotów medycznych z perspektywy dostawcy IT"

Tomasz Judycki - Prezes, Polska Izba Informatyki Medycznej

"Zarządzanie przepływem leków i wyrobów medycznych w szpitalu"

Anna Gawrońska - Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Fundacja GS1


Ponadto prelekcje poprowadzą m.in.:

dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun

"Nowe technologie w medycynie – kiedy jest to eksperyment medyczny?"

Patryk Kuchta - Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.

"Podstawy przetwarzania danych osobowych pacjentów w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej i oceny jakości medycznej na gruncie projektu Kodeksu Branżowego Polskiej Federacji Szpitali"

Aneta Sieradzka - Prawnik, Sieradzka&Partners

"Cyberbezpieczeństwo w placówce medycznej"


Grupa docelowa:

- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej

- Przedstawiciele administracji publicznej

- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

Udział jest bezpłatny dla grupy docelowej. Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

 

Inne konferencje medyczne:

"Systemy dla szpitali i placówek medycznych", 13 października

Newsletter