Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Kosmetologia, Nasze szkolenia

Produkty z pogranicza – zagadnienia regulacyjne (wyrób medyczny, środek leczniczy, biobójczy, detergent, suplement diety)
Data rozpoczęcia:
2020-03-25
Data zakończenia:
2020-03-25
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
*Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie minimalnej liczby osób

 

Miejsce: Łódź, Novotel Łódź Centrum, al. Piłsudskiego 11a

Termin: 25 marca 2020

Czas trwania: 09.00-16.30 (1 dzień)
*godziny mogą lekko ulec zmianie.

Cena: 900-1150 zł netto

 

*EARLY BIRDS 900 zł netto/osoba do 20 lutego

*1000 zł netto/osoba cena przy rejestracji do 5 marca
*1150 zł
netto/osoba cena przy rejestracji po 5 marca

 

Celem szkolenia jest omówienie wymagań prawnych dla kosmetyków, wyrobów medycznych, leków, produktów biobójczych, suplementów diety i detergentów oraz przedstawienie różnic pomiędzy danymi grupami produktów. Szczegółowe przedstawienie możliwych funkcji dla produktów kosmetycznych oraz ograniczeń w zakresie stosowanych oświadczeń. Analiza produktów z pogranicza w oparciu o parametry charakteryzujące produkt.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Szkolenie skierowane do technologów, pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości oraz osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych.

 

AGENDA

 

 

1. Klasyfikacja produktów w oparciu o ich definicje, wymagania prawne i wytyczne Komisji Europejskiej: kosmetyki, wyroby medyczne, leki, produkt biobójcze, suplementy diety, detergenty, mieszaniny chemiczne

2. Wymagania prawne dla produktów klasyfikowanych jako kosmetyki: analiza w zależności od deklarowanej funkcji, miejsca aplikacji i przeznaczenia, ograniczenia w zakresie stosowanych oświadczeń o produkcie.

3. Analiza „produktów z pogranicza” z uwzględnieniem parametrów: typ produktu, miejsce aplikacji, przeznaczenie:

  • Kosmetyk a detergent,
  • Kosmetyk a zabawka,
  • Kosmetyk a wyrób medyczny,
  • Kosmetyk a produkt leczniczy,
  • Kosmetyk a produkt biobójczy,
  •  Kosmetyk a suplement diety
  • Kosmetyk a mieszanina chemiczna

4. Ograniczenia w zakresie klasyfikacji i najczęstsze przyczyny niezgodności w obrębie produktów kosmetycznych

 

 

PRELEGENT

 

mgr inż. Urszula Ptaszek – Rohde – Technolog chemiczny z kilkuletnim doświadczeniem laboratoryjnym w zakresie recepturowania kosmetyków. Posiada praktyczną wiedzę w obszarze technologii, wymagań prawnych w obszarze kosmetyków, jak również detergentów oraz wyrobów medycznych. Od 5 lat czynny specjalista w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wiedzę zdobywała m.in. przez udział w wysokiej jakości szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet w Brukseli Vrije Universiteit Brussels „Safety Assessment of Cosmetics in the EU – Training Course” oraz niemieckie stowarzyszenia branżowe (DGK – German Society for Scientific and Applied Cosmetics oraz IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Autorka publikacji w prasie branżowej i czasopismach oraz prelegentka na wystąpieniach konferencyjnych oraz szkoleniach o tematyce związanej z wymaganiami prawnymi, aspektami technicznymi związanymi w wdrożeniem produktów oraz tworzeniem dokumentacji.

 

CENA

 

900-1150 zł netto

*EARLY BIRDS 900 zł netto/osoba do 20 lutego

*1000 zł netto/osoba cena przy rejestracji do 5 marca 2020
*1150 zł
netto/osoba cena przy rejestracji po 5 marca 2020

 

Cena szkolenia obejmuje:
- wykłady
- materiały dydaktyczne w formie papierowej
- przerwy kawowe
- lunch
- certyfikat

 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

 

 

 

UWAGA! Jesteś na diecie bezmięsnej?
Zgłoś to w uwagach w formularzu rejestracyjnym

 

Newsletter