Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Konferencja Prevention & Intervention
Data rozpoczęcia:
2023-10-14
Data zakończenia:
2023-10-15
Organizator:
Salus Public Relations
Miejsce
Warszawa
Link do strony

W dniach 14-15 października 2023 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Prevention & Intervention. Kardiolodzy z całego świata podyskutują na temat aktualnej wiedzy medycznej w zakresie skutecznego zapobiegania i efektywnego leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Tematem przewodnim pierwszej edycji inicjatywy jest zdrowie kobiet.

Kardiologia interwencyjna i prewencyjna

Tegoroczna edycja Konferencji Prevention & Intervention będzie poświęcona wyzwaniom związanym z poszczególnymi etapami ścieżki pacjenta kardiologicznego widzianym z różnych perspektyw. – Podczas Konferencji Prevention & Intervention nie zabraknie tematów związanych z profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń sercowo-naczyniowych, kardiologią zachowawczą, a także procedurami kardiologii interwencyjnej. Wierzymy, że tak ujęty przekrój tematyczny pozwoli zainteresować zagadnieniami dotyczącymi całej ścieżki leczenia pacjenta ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (a nierzadko także chorobami współistniejącymi) zarówno kardiologów zachowawczych, jak i interwencyjnych. Kompetencje poszczególnych specjalistów stykają się i uzupełniają na poszczególnych etapach terapii pacjentów kardiologicznych i zrozumienie wzajemnych perspektyw i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron wydaje się szczególnie istotne dla efektywności prowadzonego procesu terapeutycznego naszego wspólnego pacjenta. Zaproszenie do dyskusji w ramach konferencji przyjęli wybitni wykładowcy z Polski oraz innych krajów z różnych kontynentów. W międzynarodowym gronie specjalistów pragniemy wymienić się doświadczeniami i pomysłami, jak doskonalić opiekę kardiologiczną w ramach codziennej praktyki klinicznej – mówi dr hab. n. med. Michał Hawranek, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Akcent na zdrowie kobiet

W tym roku Konferencja Prevention & Intervention będzie w dużej mierze poświęcona zdrowiu kobiet, a także zagadnieniom związanym z rolą kobiet w medycynie. – W ostatnim czasie tematy związane z kobiecym zdrowiem i rolą kobiet medyków są coraz częściej dyskutowane na arenie międzynarodowej. Z badań wiadomo, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów kobiet zarówno w Europie, jak i na świecie. Kobiety ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego są jednak zazwyczaj w mniejszym stopniu właściwie zdiagnozowane i leczone w porównaniu z mężczyznami. Tegoroczny temat przewodni Konferencji Prevention & Intervention podkreśla konieczność właściwego wypełnieniatej luki w opiece kardiologicznej kobiet. Spodziewamy się ciekawej dyskusji o przyczynach tego problemu i pomysłach na jego rozwiązanie – dodaje dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy, członkini Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Profilaktyka i terapia chorób serca

Nowoczesne rozwiązania w obszarze profilaktyki i terapii kardiologicznej to ważny punkt agendy tegorocznej Konferencji Prevention & Intervention. – Nie zawsze pamiętamy, że innowacje w medycynie sercowo-naczyniowej nie ograniczają się jedynie do obszaru interwencyjnego. Przełom tysiącleci przyniósł obawy, że postęp w medycynie sercowo-naczyniowej może ulec osłabieniu, jednak w ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego renesansu innowacji w zakresie profilaktyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych. Nowoczesne, spersonalizowane podejście do zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia łączy innowacyjną profilaktykę na poziomie populacji z najnowocześniejszym leczeniem interwencyjnym. Podczas Konferencji Prevention & Intervention podyskutujemy o kierunku rozwoju nowoczesnych technologii i poszczególnych innowacyjnych rozwiązaniach z obszaru farmakoterapii, wyrobów medycznych i technologii informacyjnych oraz telemedycznych – kończy dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Więcej informacji o inicjatywie Prevention & Intervention i rejestracja na wydarzenie na stronie konferencji.  

Newsletter