Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Integrated health care – exploration beyond the HTA
Data rozpoczęcia:
2018-10-08
Data zakończenia:
2018-10-09
Organizator:
CEESTAHC
Miejsce
Kraków

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając też licznych uczestników z innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).

Opieka zintegrowana jest często przedstawiana jako przeciwieństwo opieki fragmentarycznej i epizodycznej. Termin opieka zintegrowana jest stosowany w sposób synonimiczny m.in. do określeń: opieka koordynowana czy opieka bez zakłóceń. Już po rozpiętości tych określeń widać, że nie wyklarowała się jeszcze jednolita definicja ani wspólne rozumienie tego pojęcia. Dla różnych uczestników systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana będzie miała różne zakresy czy znaczenia, wynikające z ich perspektywy: postrzegania relacji, potrzeb i możliwości oraz dotychczasowych doświadczeń.

Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana powinna pomóc w następujących kwestiach:

* stworzenia jednolitego system informacji o pacjencie,

* rozwiązania kwestii finansowania świadczeń realizowanych przez różne ośrodki w ramach jednego przypadku, 

* ograniczenia powielania procedur administracyjnych,

*unikania wykonywania niepotrzebnych badań,

* zapobiegania wydawaniu sprzecznych diagnoz,

* redukcji stresu, dezorientacji i poczucia bycia pozostawionym na łasce losu u pacjentów,

* drogi do budowania systemu opartego o wartości.

Z punktu widzenia pacjenta ma on otrzymać mapę powrotu do zdrowia oraz przewodnika na ten trudny szlak.

Po latach zagłębiania się w aspekty ekonomiczne systemu ochrony zdrowia, ciągłego mierzenia efektywności procedur i przekonywania, że pieniądze są remedium na wszystko musimy wyjść zza biurek i spojrzeć na opiekę oczami pacjentów. Może się okazać, że ocena tego, co jest dla nich najważniejsze nie będzie wcale łatwa. Po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence może być nam trudno pracować nad czymś, czego przełożenia na efekty mierzalne może okazać się niemożliwe. To tak jakbyśmy musieli porzucić wszystko co pewne i stałe, co tworzyło sens naszej pracy i ruszyć ku nowym, niezbadanym obszarom.

Spotkajmy się na 13. Sympozjum EBHC, aby tym razem odlecieć poza HTA i przekonajmy się gdzie wylądujemy po 2 dniach.

Promocyjne ceny dla instytucji publicznych, NGOs oraz studentów i doktorantów

Newsletter