Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

ANALIZA KOMPUTEROWA MARKERÓW MIKROSATELITARNYCH
Data rozpoczęcia:
2019-06-06
Data zakończenia:
2019-06-07
Miejsce
Warszawa

Markery mikrosatelitarne znajdują szerokie zastosowanie w badaniach mechanizmów ewolucyjnych, które zachodzą w stosunkowo krótkim czasie. Za ich pomocą analizuje się migracje gatunków, określa efektywną wielkość populacji, jej heterozygotyczność pokrewieństwo osobników, dystans genetyczny itd.. Szczególne zastosowanie znajdują badania polimorfizmu mikrosatelitów u gatunków zagrożonych wymarciem, które często są populacjami izolowanymi o ograniczonym polimorfizmie i przepływie genów). Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami analizy statystycznej markerów mikrosatelitarnych, określeniu stopnia polimorfizmu, szacowania zmienności genetycznej, pomiarze zróżnicowania genetycznego między populacjami oraz w praktyczny sposób zapoznają się z obsługą i możliwościami programów do takiej analizy (FSTAT, GenAlEx, GENEPOP, MEGA, MSTool, RecodeData, STRUCTURE, STRUCTURE HARVESTER).

Newsletter