Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Data rozpoczęcia:
2024-03-21
Data zakończenia:
2024-03-24
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin/online

Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Wydarzenie to organizowane jest już po raz szesnasty, dzięki czemu może pochwalić się długą historią i tradycją. Konferencja TYGIEL stała się fundamentem do powstania Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, a także realizacji innych aktywności naukowych. Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy spotkania mieli możliwość prezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego.

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” stwarza możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Istotna wartość naukowa wydarzenia związana jest z możliwością wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych z różnych ośrodków na całym świecie. Do zaszczytnego grona tegorocznych Gości Honorowych należą:

✓ dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,

✓ prof. Artur W. Dubrawski z Carnegie Mellon University w USA,

✓ prof. dr hab. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,

✓ dr hab. Łukasz Opaliński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,

✓ prof. Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda.

Tematyka Konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

* obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

* obszar nauk przyrodniczych,

* obszar nauk ścisłych,

* obszar nauk technicznych,

* obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

* obszar nauk humanistycznych,

* obszar nauk społecznych,

* obszar sztuki.

Newsletter