Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

V Studencka Konferencja Biologii Medycznej "Biofuzje"
Data rozpoczęcia:
2020-04-25
Data zakończenia:
2020-04-26
Organizator:
Koło Naukowe Biologii Medycznej "Antidotum"
Miejsce
Wydział Biologii UW, Ilii Miecznikowa 1

Biofuzje to inicjatywa naukowa dedykowana studentom nauk przyrodniczych z uczelni z całego kraju. Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego ujęcia zagadnień łączących dziedziny biologii i medycyny (stąd pomysł „Biofuzji") – stworzenia możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, dyskusji naukowej, integracji, a przede wszystkim prezentacji wyników własnych badań i projektów naukowych, a także prac teoretycznych z dziedziny biologii medycznej przez młodych naukowców ze środowisk akademickich z całej Polski. Najlepsze plakaty i prezentacje chcemy wyróżnić atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w jednym z czterech bloków tematycznych – prężnie rozwijających się dziedzin nauki: nowotworzenie, immunologia i komórki macierzyste, mikrobiologia medyczna, choroby cywilizacyjne. 

Zakończenie rejestracji: 31.03.2020. Szczegółowe informacje znajdziecie na Facebooku.

 

Newsletter