Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych
Data rozpoczęcia:
2019-05-24
Data zakończenia:
2019-05-24
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, organizujemy Konferencję, podczas której uczestnicy zaprezentują doniesienia i badania dotyczące zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i prezentacji posteru naukowego. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 15 kwietnia 2019 r.

Newsletter