Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Diagnostyczno-Biotechnologiczne Zagłębie Nauki
Data rozpoczęcia:
2023-04-22
Data zakończenia:
2023-04-22
Organizator:
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych SUM oraz Stowarzyszenie Młodych Biotechnologów SUM
Miejsce
Sosnowiec

Konferencja dedykowana jest dla studentów kierunków: analityka medyczna i biotechnologia oraz innych kierunków medycznych i przyrodniczych. W czasie konferencji odbędą się trzy interdyscyplinarne sesje: diagnostyczna, biotechnologiczna i posterowa. Zakwalifikowane do udziału w konferencji będą wyłącznie prace zgodne z tematyką wydarzenia, w opinii Komisji. Możliwa jest zarówno czynna, jak i bierna forma uczestnictwa. Konferencja ma na celu promocję nauki, rozwoju i zagadnień związanych z diagnostyką i biotechnologią wśród studentów z całego kraju.

Newsletter