Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Spółka zależna od Inno-Gene podpisała umowę na utworzenie Laboratorium Badań Całogenomowych
Jedna ze spółek zależnych Inno-Gene – Central Europe Genomics Center podpisała umowę konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na utworzenie Środkowoeuropejskiego Ośrodka Pełnego Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego.

 

Zarząd Inno-Gene SA poinformował o podpisaniu przez spółkę stowarzyszoną tj. Central Europe Genomics Center sp. z o.o. (dalej CEGC) umowy konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (dalej UMB). Umowa dotyczy realizacji wspólnego Projekt dotyczącego utworzenia – "Środkowoeuropejskiego Ośrodka Pełnego Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego", planowanego do realizacji w latach 2016-2017, jako jedno z zadań w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS)" ujętego w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego.

Zakładana w budżecie przedsięwzięcia CBI PLUS wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem Infrastruktury Projektu wynosi 60 192 460,83 zł netto. UMB zobowiązuje się wnieść do Projektu 50% wartości netto projektu. Spółka, jako główny operator Infrastruktury Projektu, będzie administratorem bazy danych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie i zarządzanie bazą danych, oraz będzie mieć wyłączne prawo do komercjalizacji powstałych wartości.
Harmonogram Projektu przewiduje iż laboratorium badań całogenomowych (ang. Whole genome sequencing ,WGS) powstanie w 2017 roku i będzie zdolne do oferowania badań WGS w koszcie około 1000 USD.

– Podpisanie umowy o powołaniu konsorcjum między Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a spółką Central Europe Genomics Center jest ważnym etapem na drodze do stworzenia w Białymstoku Laboratorium Badania Genomu, którego otwarcie planujemy w pierwszej połowie 2017 roku. Unikalna w skali Europy Środkowo-Wschodniej infrastruktura naukowo-badawcza będzie w połowie sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Podlaskiego RPO a w połowie przez inwestorów prywatnych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod sekwencjonowania DNA nowej generacji będzie możliwe zbadanie blisko 18 tysięcy pełnych genomów rocznie. Planowane badania umożliwią zmapowanie genetycznych predyspozycji chorób rzadkich, pozwolą na wdrożenie terapii spersonalizowanej chorób nowotworowych i przewlekłych.  Pozyskanie informacji dotyczących wrażliwości pacjentów na poszczególne terapie może stanowić płaszczyznę współpracy konsorcjum z przemysłem farmaceutycznym. Ważnym obszarem zainteresowań naukowców konsorcjum będzie także nutrigenomika oraz genetyczne podłoże chorób metabolicznych, w tym otyłości i cukrzycy. Wierzymy, że dzięki tej inwestycji Białystok stanie się kluczowym centrum badań naukowych w zakresie genomu w Polsce oraz miejscem rozwoju start-up-ów biotechnologicznych i medycznych w tym obszarze – powiedział Prof. Dr hab. Adam Krętowski (Rektor UMB).

– Podpisaliśmy umowę konsorcjum oraz umowę o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Całkowita wartość wydatków na infrastrukturę w realizowanym projekcie jest szacowana na ok. 60 mln zł, z czego UMB wnosi finansowanie w wysokości 50%, tj. kwotę ok. 30 mln złotych (dokładna kwota zależeć będzie od kursu USD/PLN z dnia zakupu urządzeń). Wierzymy, że umowa z UMB pozwoli naszej spółce na zdobycie znaczącej pozycji w dziedzinie badań całogenomowych na obszarze Europy Środkowo-Centralnej – powiedział Geoffrey Folkerth – Członek Zarządu CEGC

Według informacji Francisa de Souza, Prezesa Illumina rynek badań WGS podwaja się każdego roku. W 2016 roku ponad 850 tys. ludzi miało już zsekwencjonowany własny genom. Zgodnie z przewidywaniami JP Morgan globalny rynek badań WGS w 2018 roku osiągnie wartość 11,9 miliarda USD.
W ocenie INNO-GENE S.A. realizacja projektu i inwestycja kapitałowa Emitenta który posiada obecnie 26,5% udziałów w spółce CEGC jest długofalową strategią rozwoju, opierającą się na wejściu w nowy, dynamicznie rozwijający się segment rynku.

W połowie września Inno-Gene opublikowała Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat Spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Rozwój w obszarze zaawansowanych technologii, ma wzrostowy i systematyczny wpływ na przychody przedsiębiorstwa. Ważnym projektem, w który zaangażowało się Inno-Gene, jest spółka Central Europe Genomics Centre (CEGC). Będzie ona prowadzić populacyjne badania całogenomowe, a więc pełne skanowanie genomu.

 

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter