Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Moc obowiązująca Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. Dz.U.2002 nr 184 poz. 1533
26.03.2004
KOMENTARZE
Newsletter