Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
LGC Standards Sp. z o.o.

Ogrodowa 27/29, Kiełpin

05-092 Łomianki

Główny telefon: 22 751 31 40, 22 751 55 69

Główny fax: 22 751 58 45

Główny email: pl@lgcgroup.com

Strona www: http://www.lgcstandards.com

Wyślij zapytanie ofertowe
LGC Standards Sp. z o.o.

Firma LGC Standards jest częścią grupy LGC, której Pion ds. Badań i Technologii pełni rolę Narodowego Instytutu Metrologii w zakresie pomiarów chemicznych i biochemicznych w Wielkiej Brytanii.

LGC Standards jest czołowym europejskim dostawcą materiałów odniesienia. Oferuje usługi w zakresie dostaw materiałów odniesienia najważniejszych światowych producentów, dysponuje też własną wytwórnią, oferującą szeroki wybór certyfikowanych materiałów odniesienia spełniających wysokie wymagania klientów.

Jako jedyny europejski dystrybutor oryginalnych kultur i biopreparatów ATCC®, firma LGC Standards dostarcza również najnowsze narzędzia badaczom z dziedziny nauk przyrodniczych z całej Europy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Materiały biologiczne ATCC® (linie komórkowe, hodowle pierwotne, szczepy wzorcowe)
 • Programy badania biegłości laboratoriów w zakresie analiz mikrobiologicznych i chemicznych
 • Wzorce, materiały odniesienia i certyfikowane materiały odniesienia

Materiały biologiczne ATCC®:

Pełna oferta dostępna na stronie: www.lgcstandards-atcc.org

 

SZCZEPY WZORCOWE

Jako jedyni w Polsce dostarczamy oryginalne szczepy odniesienia bezpośrednio z ATCC®, niepasażowane poza kolekcją. W kolekcji znajduje się kilkadziesiąt tysięcy szczepów referencyjnych ATCC® - bakterii, drożdży, grzybów strzępkowych, wirusów i pierwotniaków. Oferujemy między innymi:

 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane w mikrobiologii żywności i wody
 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane w metodach Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej
 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane do oznaczeń lekowrażliwości
 • Szczepy wzorcowe ATCC® Preceptrol™ - najtańsze oryginalne szczepy ATCC
 • Szczepy wzorcowe ATCC® Minis oryginalne szczepy ATCC oferowane w formie zamrożonej, w wygodnym opakowaniu
 • Szczepy wzorcowe i inne materiały ATCC® dla wirusologii
 • Szczepy wzorcowe i inne materiały ATCC® do badań nad grypą
 • Szczepy wzorcowe ATCC® pierwotniaków pasożytniczych
 • Szczepy ATCC® do badań nad MRSA
 • Szczepy wzorcowe ATCC® grzybów do badań biomedycznych
 • Szczepy wzorcowe ATCC® organizmów ekstremofilnych
 • Kwasy nukleinowe otrzymane ze szczepów ATCC®
 • Syntetyczne kwasy nukleinowe
 • Podłoża do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia
 • Oczyszczone polisacharydy pneumokokowe
 • Panele szczepów ATCC® do określonych zastosowań

LINIE KOMÓRKOWE ORAZ HODOWLE PIERWOTNE

W banku ATCC® dostępnych jest ponad 3000 referencyjnych linii komórkowych. Oferujemy między innymi:

 • Linie komórkowe ATCC® nowotworowe oraz z tkanek nienowotworowych
 • Linie komórkowe ATCC® dla neurobiologii
 • Linie komórkowe ATCC® hybrydoma
 • Linie komórkowe ATCC® unieśmiertelnione genem hTERT
 • Linie komórkowe ze Specjalnej Kolekcji Mantle Cell Lymphoma Consortium.
 • Mezenchymalne komórki macierzyste ATCC®
 • Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste ATCC®
 • Hematopoetyczne komórki macierzyste ATCC®
 • Uniwersalny zestaw ATCC® do wykrywania mykoplazmy
 • Zestawy ATCC® do badania proliferacji komórek (XTT, MTT)
 • Zestawy ATCC® do różnicowania adipocytów, chondrocytów i osteocytów
 • Podłoża, surowice i odczynniki do hodowli linii komórkowych, komórek macierzystych oraz hodowli pierwotnych ATCC®
 • Odczynniki do transfekcji
 • System Angio-Ready™ do badania angiogenezy
 • Neuralne komorki progenitorowe
 • Hodowle pierwotne ATCC® - fibroblasty i keratynocyty
 • Hodowle pierwotne ATCC® - melanocyty
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki śródbłonka żyły pępowinowej, mięśni gładkich aorty oraz śródbłonka aorty (HUVEC, ATCC Primary Cardiovascular Cells), komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki nabłonka oskrzeli/tchawicy/drobnych oskrzeli (ATCC Primary Bronchial/Tracheal/Small Airway Epithelial Cells)
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki nabłonka stercza (ATCC Primary Corneal Epithelial Cells)
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki nabłonka rogówki (ATCC Primary Prostate Epithelial Cells)

Usługi ATCC

 • Ustalanie tożsamości ludzkich linii komórkowych metodą analizy polimorfizmu DNA (Cell Line Authentication)
Newsletter