Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
TÜV Rheinland Polska Sp.z.o.o.

Park Kingi 1

32-020 Wieliczka

Główny email: sok@pl.tuv.com

Strona www: http://www.tuv.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
TÜV Rheinland Polska Sp.z.o.o.

TÜV Rheinland Polska
Laboratorium mikrobiologiczne i fizykochemiczne

 

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytcji nr AB 904

 

Laboratorium uzyskało zatwierdzenia:

 • Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań jako urzędowa kontrola jakości wody pitnej.
 • Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie badań żywności pochodzenia zwierzęcego.

Laboratorium Żywnościowe prowadzące badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne zostało wyposażone w najwyższej klasy sprzęt pomiarowy. Wszystkie pomieszczenia laboratorium spełniają wymagania stref czystości kontrolowanej, ograniczając do minimum możliwość zanieczyszczenia badanych próbek na każdym etapie wykonywanych badań. Zespół badawczy tworzą specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie badań laboratoryjnych.

 

 

 

Wyposażenie Laboratorium Badawczego

Badania mikrobiologiczne

 • komory laminarne Hereus HS 15,
 • zestaw cieplarek – Binder,
 • inkubator chłodzący – Binder,
 • inkubator CO2 – Binder,
   
 • komora chłodnicza - Aqualytic,
 • wirówka - Eppendorf,
 • zestaw filtracji mikrobiologicznej – Sartorius,
 • autoklaw – Varioklav,
 • Bagmixer – Interscience.

Badania fizykochemicznie

 • spektrometr ICP: IRIS Intrepid II ICP-XDL,
 • chromatograf cieczowy (HPLC): Spectra System,
 • chromatograf gazowy (GC): Trace GC Ultra z detektorem FID i TCD,
 • analizator rtęci: AMA 254,
 • spektrofotometr UV/VIS: Genesys 6,
 • mineralizatory- piece mikrofalowe.

 

Zakres badań Laboratorium fizykochemicznego

Laboratorium przystosowane jest do wykonywania różnorodnych analiz w zależności od rodzaju dostarczonego materiału:

 • produkty rolno-spożywcze,
 • próbki środowiskowe,
 • opakowania (z tworzyw sztucznych lub innych materiałów),
 • roztwory technologiczne,
 • zabawki.

Przeprowadzamy badania i analizy w zakresie:

 • oznaczania pierwiastków toksycznych ( ICP, UV/VIS),
 • oznaczanie składników podstawowych i mikroelementów ( ICP, UV/VIS),
 • analizy węglowodanów, soli, kwasowości, tłuszczy i białek,
 • klasycznej analizy miareczkowej na zawartości anionów i kationów,
 • pomiarów pH, przewodności, temperatury, wilgotności itp.

 

Zakres badań laboratorium mikrobiologicznego

Badania żywności i pasz:

 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w 30°C.
 • Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni w 25°C.
 • Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella.
   
 • Liczba gronkowców chorobotwórczych.
 • Liczba bakterii z grupy coli
 • Liczba bakterii Escherichia coli β-glukuronidazo-dodatniej w 44°C
 • Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
 • Obecność i liczba enterokoków
 • Liczba bakterii Clostridium perfringens.
 • Liczba bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany.
 • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus w 30°C.
 • Liczba bakterii kwasu mlekowego.
 • Obecność i liczba bakterii Listeria monocytogenes

Badania wody:

 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów rosnących w temperaturze 22°C i 36°C.
 • Liczba i obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli – metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność enterokoków kałowych - metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany (clostridia) - metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność Pseudomonas aeruginosa - metoda filtrów membranowych.

Próby czystościowe:

 • Badanie czystości powierzchni z użyciem płytek kontaktowych.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza – metoda sedymentacyjna

Kontrola skuteczności sterylizacji:

 • Badanie jałowości sporali A – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.
 • Badanie jałowości sporali S - sterylizacja suchym gorącym powietrzem

 

Wspólnie zmieniamy świat poprzez troskę o jakość życia.

TÜV Rheinland Polska to lider rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, będącego wiodącym dostawcą usług dla przemysłu na świecie. Naszą główną domeną jest certyfikacja wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu. Współpracę z naszymi partnerami biznesowymi opieramy na wiarygodności, rzetelności i tradycji.

Grupa TÜV Rheinland rozpoczęła swoją działalność w 1872 roku w Kolonii. Do dzisiaj znajduje się tam główna siedziba naszego koncernu. Po przeszło 135 latach od wykonania pierwszych zleceń w Niemczech, posiadamy 490 oddziałów w 61 krajach na całym globie. W każdym z nich realizujemy naszą misję, którą jest nieustanna poprawa bezpieczeństwa i jakości.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu grupy TÜV Rheinland, polski oddział oferuje szeroką gamę usług dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki. W trakcie kilkunastu lat działalności na naszym rynku TÜV Rheinland Polska zdobył pozycję eksperta w dziedzinie certyfikacji w Polsce. Wśród klientów firmy znajdują się obecnie największe przedsiębiorstwa m. in. z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej.

Stawiając na inwestycje w Polsce, firma stworzyła 9 oddziałów w całym kraju. Wśród nich znajdują się dwa nowoczesne laboratoria - w Wieliczce i w Poznaniu. Pracujący dla nas eksperci z różnych branż, od przemysłu ciężkiego, po przemysł spożywczy, zajmują się badaniem produktów i technologii pod kątem jakości i bezpieczeństwa. Obecnie TÜV Rheinland Polska zatrudnia ponad 100 specjalistów.

Wysokie standardy oraz rzetelność naszej pracy przekłada się na wiarygodność i uznanie dla wystawianych przez nas certyfikatów. Jesteśmy przekonani, że społeczny i przemysłowy rozwój powinien harmonicznie współgrać z bezpiecznym wdrażaniem nowych technologii, urządzeń i produktów. Weryfikując jakość systemów zarządzania czy produktów wytwarzanych przez naszych klientów, opieramy się na niepodważalnych ekspertyzach naukowych. Niezawodność naszych metod badawczych to dla nas priorytet.

Dzięki połączeniu tradycji, wysoko wykwalifikowanej kadry oraz nieustannego rozwoju technologii TÜV Rheinland Polska jest liderem rynku usług certyfikacyjnych i badawczych. Certyfikaty naszej firmy, jako niezależnej jednostki certyfikacyjnej, są rozpoznawane i cenione na całym świecie.

Newsletter