Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Struktura dystrybucji leków w marcu
13.04.2006
Miesiąc w skrócie:
 • średnia cena statystycznego leku wynosiła ok. 13,68 zł
 • średni obrót apteki wyniósł ok. 154,5 tys. zł
 • średnia wartość jednej tran sakcji dokonanej
 • w przeciętnej aptece wyniosła ok. 16,70 zł
 • przeciętna apteka dokonała ok. 8365 transakcji
 • ilość klientów w statystycznej aptece wynosiła ok. 4350 1. Omówienie sytuacji bieżącej 1 kwartał 2006 został zakończony znaczącym wzrostem sprzedaży aptecznej. Wielkość miesięcznego obrotu statystycznej apteki szacujemy na ok. 154,5 tys. zł. Wzrost w stosunku do stanu ze stycznia i lutego jest znaczny, gdyż w tych miesiącach obroty kształtowały się w granicach ok. 133–129 tys. zł. Różnica jest znacząca i wynosi prawie 20%. Dla szerszego zobrazowania różnic wykonaliśmy obliczenia dotyczące wybranych grup leków w celu porównania wartości sprzedaży w marcu w stosunku do lutego 2006. W ostatnich kilku latach marzec charakteryzował się także znaczącym wzrostem sprzedaży, co potwierdza wykres liczby pacjentów. W ostatnich 4 latach, począwszy od roku 2002, w marcu do apteki przychodziła maksymalna w ciągu roku liczba pacjentów. Jednak skala tegorocznych wzrostów jest zdecydowanie większa. Na wyniki marcowe z całą pewnością miała wpływ przedłużająca się zima i fakt, że marzec liczył aż 23 dni robocze, podczas gdy luty 20. Osiągnięty wynik, ze względu na swoją skalę, musiał wpłynąć na prognozy roczne statystycznej apteki i całego rynku. Oznacza to, że wzrost sprzedaży rocznej dla pojedynczej apteki może wynieść ok. 2%. Nie jest to wynik oszałamiający, ale dający pewne nadzieje na przyszłość. Skala wzrostu nie jest wysoka i nie należy oczekiwać, że kolejne miesiące będą równie udane. O tym, że nawet rewelacyjny marzec nie zmienia generalnej tendencji spadkowej świadczy dobitnie wspomniany wcześniej wykres liczby pacjentów. Liczba osób kupujących leki w tym miesiącu była niestety niższa niż w latach 2002–2003. Dla ekonomiki aptekrów równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest rentowność sprzedaży. Marża apteczna od ponad roku kształtuje się na poziomie ok. 19,2–19,6%, co jest rezultatem zdecydowanie wyższym (o ok. 1 punkt procentowy) niż w latach 2003 - 2004. Szczególnie istotny jest w tym względzie znaczący wzrost rentowności sprzedaży leków refundowanych, przekraczający od ponad roku poziom 15%, który w latach poprzednich z reguły był niższy niż 14%. Cieszy z pewnością także utrzymujący się na wysokim poziomie wskaźnik udziału sprzedaży odręcznej w całkowitym obrocie, który w I kw. wynosił ok. 30,4%, podczas gdy rok wcześniej 30,2%, a w roku 2004 ok. 30%. Średnia cena leków znajdującego się w obrocie aptecznym nie zmieniła się w ciągu ostatniego miesiąca i wynosi 13,68 zł, jednak porównanie do 1 kw. 2005 wskazuje na wzrost rzędu ok. 7%. Kontynuując publikację z poprzedniego miesiąca przedstawiam wyniki dotyczące rozkładu obrotu aptecznego na sprzedaż leków i innych preparatów. Przypominam, że przedstawione wyniki opierają się na założeniu, że następujące grupy produktów nie są traktowane jako leki: zioła, kosmetyki, preparaty homeopatyczne, materiały medyczne, materiały opatrunkowe, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, testy diagnostyczne, parafarmaceutyki i produkty stomatologiczne. 2. Prognoza na rok 2006 Wzrost sprzedaży w marcu spowodował że 1 kwartał był o ponad 8% lepszy dla całego rynku niż w roku minionym. Jednak roczną skalę wzrostu oceniam na ok. 6,5–7% Prognozy dotyczące całego rynku uwzględniają rosnącą liczbę aptek otwartych i dlatego prawdopodobna skala wzrostu całego rynku aptecznego jest znacząco wyższa niż przeciętnej apteki, która szacowana jest na ok. 2–2,5%. Oznacza to, że wartość całego rynku w cenach detalicznych brutto powinna w roku 2006 wynosić pawie 20,1 mld zł. Łączne wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia związane z refundacją leków szacujemy na ok. 6,58 mld zł. Pełna wersja raportu dostępna jest w formacie PDF: clik to open this PDF file.

  Robert Krumschmidt robert.krumschmidt@pharmaexpert.pl
 • KOMENTARZE
  Newsletter