Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Seniorzy będą kichać na grypę
Czy nowa szczepionka o zwiększonej zawartości antygenów wirusa grypy opracowana przez firmę Sanofi-Pasteur stanie się skuteczną bronią osób starszych przed atakiem choroby? Wiele wskazuje na to, że tak. Niedawno ukończone badanie kliniczne pokazało, że skuteczniej zapobiega rozwojowi choroby oraz jej powikłaniom u osób po sześćdziesiątce.

Nowa, ulepszona wersja szczepionki na grypę, została przetestowana w dużym badaniu klinicznym obejmującym niemal 32 000 osób w wieku powyżej 65 lat. Jego celem było wykazanie zarówno lepszej immunogenności, jak i skuteczności w zapobieganiu infekcjom oraz powikłaniom grypy. W porównaniu ze standardową szczepionką, nowa generowała o wiele wyższą odpowiedź immunologiczną, co przełożyło się na redukcję zachorowań na grypę o 24,2%. Obniżeniu uległy także komplikacje powodowane przez wirusa grypy. Hospitalizacje, zapalenia płuc były znacząco niższe w grupie badanej. Analiza bezpieczeństwa nowego preparatu nie wykazała żadnych istotnych różnic w występowaniu działań niepożądanych związanych ze szczepionką poza lokalnymi reakcjami alergicznymi.

Ponieważ przebadano jedynie skuteczność nowej szczepionki względem starej, absolutna efektywność w zapobieganiu infekcji wirusem grypy nie jest pewna. Biorąc jednak pod uwagę poprzednie badania, naukowcy przewidują około 62-procentową skuteczność, zbliżoną do tej występującej u młodych osób.

W nowej szczepionce złożonej z trzech zinaktywowanych szczepów wirusa grypy umieszczono czterokrotnie większą ilość głównego, immunogennego antygenu - hemaglutyniny. Naukowcy od wielu lat zakładali, że sprowokuje to pełniejszą odpowiedź ze strony układu odpornościowego. Teraz ta hipoteza została ostatecznie potwierdzona.

Wyniki przeprowadzonego badania klinicznego mają kluczowe znaczenie dla osób starszych, u których produkcja przeciwciał jest osłabiona i może nie wystarczyć, aby skutecznie odeprzeć atak ze strony wirusa grypy. Osoby w wieku powyżej 65 lat są szczególnie wrażliwą grupą społeczną, jeśli chodzi o choroby infekcyjne. Co roku stanowią oni większość pacjentów hospitalizowanych z powodu komplikacji grypy. Nowa szczepionka ma szansę zmienić te statystyki.

Źródła

DiazGranados, Carlos A., et al. "Efficacy of high-dose versus standard-dose influenza vaccine in older adults." New England Journal of Medicine 371.7 (2014): 635-645.

KOMENTARZE
Newsletter