Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Relacja z Konferencji Medycyna, farmacja i kosmetyka
Relacja z Konferencji Medycyna, farmacja i kosmetyka
Prelegenci będący specjalistami z kraju i z zagranicy, w trakcie swoich wystąpień omówili tematy związane z innowacyjnością, nowymi technologiami, źródłem finansowania w danych branżach. Swoje doświadczenia przedstawili praktycy, którym udało się odnieść sukces w rozwoju firm.

W dniach 5 i 6 października Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo - Handlową na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja „Medycyna, farmacja i kosmetyka”.

Marek Rejewski przywitał gości w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz wygłosił słowo wstępne: - Aby sprostać wymogom nowoczesnego rynku i panującej na nim konkurencji, przyciągać partnerów biznesowych i tworzyć nowe miejsca pracy, musimy stawiać na innowacje.


Mikołaj Grudała, Dyrektor Biura Nauki, Strategii i Rozwoju wprowadził w branżę w kontekście RSI. Tłumaczył co jest unikalną cechą tej strategii: - Krytyczne powiązanie z nową perspektywą finansową, która już prawie od dwóch lat trwa czyli tej perspektywie finansowej 2014-2020, której Polska jest największym beneficjentem z krajów Unii Europejskiej. Opowiedział również o charakterystyce branż medycyna, farmacja i kosmetyka, innowacjach oraz o finansowaniu.
 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Javier S. Burgos Mύñoz, dyrektora naczelnego hiszpańskiej firmy Neuron BioPharma, który przedstawił kluczowe dla niej innowacje. Firma zajmuje się poszukiwaniem leków do zapobiegania i leczenia chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera. Opracowują również narzędzia oraz biomarkery wykorzystywane w diagnostyce chorób człowieka. Firma bierze udział w wielu projektach badawczych.

Następnie prof. Tadeusz Pietrucha omówił, na przykładzie współtworzonych przez niego firm, jak powstaje innowacyjność w branżach związanych ze zdrowiem oraz co decyduje o sukcesie rynkowym. Jako o pierwszej opowiedział o firmie Mabion, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. - Gdyby nie doza szaleństwa i ryzyko, projekt Mabion S.A. by nie powstał - tłumaczył. Wśród czynników prowadzących do powstania innowacyjności w branżach związanych ze zdrowiem wymieniał: kreatywność, odejście od zastanego schemat, pasję, zaangażowanie, odwagę oraz konsekwencję w działaniu. Z kolei na pytanie co decyduje o sukcesie rynkowym odpowiedział „RYNEK!”. Opowiadając o kolejnych projektach, które współtworzył zaznaczył, że „jak ktoś nie ma marzeń to nie odniesie sukcesu, trzeba być marzycielem.”

Następnie krótko zostały omówione polityki sektorowe województwa łódzkiego.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji dr n. med. Karolina Czarnecka opowiedziała o komercjalizacji w medycynie oraz o poszukiwaniu ku temu optymalnej ścieżki. Podkreśliła rolę brokerów w tym procesie:- Rola brokerów polega na komunikowaniu naukowców z przedsiębiorcami-tłumaczyła. W dalszej części wystąpienia omówiła obawy obu stron przy nawiązywaniu współpracy.

Dr n. med. Bartłomiej Grobelski opowiedział o transferze technologii w medycynie, farmacji i kosmetyce w praktyce. Podczas wykładu można było dowiedzieć się, że stronami transferu są twórcy oraz biznes. Podkreślił także rolę Centrum Innowacji i Transferu Technologii, która polega m.in. na zapewnianiu ochrony wynalazków, obsłudze przedsiębiorstwa, sprzedaży praw do wynalazków, udzielaniu licencji na technologie, budowaniu relacji pomiędzy stronami oraz przygotowaniu umów.

Jako kolejny prelegent wystąpiła prof. dr hab. Anna Zalewska. Tematem jej wystąpienia były innowacyjne kosmetyki jako ochrona skóry przed stresorami środowiskowymi w nowoczesnej dermatologii. Omówiła funkcje i rolę skóry dla organizmu. - Skóra jest rzecznikiem który dostarcza informacji z otoczenia i również je przekazuje - tłumaczyła. Mówiła o obniżonej jakości życia osób dotkniętych chorobami dermatologicznymi. Podkreślała rolę wsparcia ze strony lekarza i rodziny w procesie leczenia chorób.

W dalszej części konferencji dr hab. Monika Namysłowska opowiedziała o unifikacji rynku europejskiego- stanie obecnym, szansach i zagrożeniach dla branży. Wymieniła istotne dla sektorów medycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego rozporządzenia i dyrektywy np. rozporządzenie nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, dyrektywa 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgenicznej opiece zdrowotnej.

Kolejnymi prelegentami byli praktycy, którzy współtworzą, rozwijają i wprowadzają innowacje do firm, które reprezentują. O firmie My Spiroo, która stworzyła i opatentowała przenośny spirometr opowiedział jej twórca Piotr Bajtala. O nowoczesnych technologiach z wykorzystaniem komórek macierzystych opowiedział, dzięki połączeniu przez komunikator internetowy, prof. Piotr Rieske. Zaprezentował firmę Celther i jej osiągnięcia. - Otrzymaliśmy wiele nagród co jest naszym powodem do satysfakcji. 

Następnie dr n. farm. Piotr Wysocki 

opowiedział o działalności firmy CellVet. Firma zajmuje się m.in. otrzymywaniem komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej i wykorzystywaniem ich w medycynie regeneracyjnej. Ostatnim prelegentem był dr Józef Szmich, który zaprezentował łódzką firmę Delia Cosmetics.

 
KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2020>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Newsletter