Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prof. Piotr Jankowski: „Zespół uzależnienia od nikotyny to choroba przewlekła, o nawrotowym charakterze, często trudna do leczenia”
Prof. Piotr Jankowski: „Zespół uzależnienia od nikotyny to choroba przewlekła, o nawrotowym

W ciągu ostatnich czterech dekad obserwowaliśmy stopniowe zmniejszenie się częstości palenia tytoniu, tak u kobiet, jak i u mężczyzn. W latach 80. XX w. paliło ok. 60% dorosłych mężczyzn i prawie 30% dorosłych kobiet. W kolejnych dekadach częstość palenia zmniejszała się i ten trend obserwowano mniej więcej do początku poprzedniej dekady, gdy został on wyhamowany, a następnie przestał być widoczny, szczególnie u kobiet. 18 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia i z tej okazji warto zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi sytuacji używania tytoniu w Polsce i zespołu tzw. uzależnienia od tytoniu.

 

Niepokojące trendy

– Obecnie pali prawie 29% mężczyzn i ok. 20% dorosłych kobiet i ten odsetek od kilku lat nie ulega istotnej zmianie. Jeśli jednak dokładniej się mu przyjrzymy, okazuje się, że wśród młodych dorosłych różnica częstości palenia miedzy mężczyznami i kobietami zanika, co będzie miało istotne znaczenie dla zdrowia publicznego w kolejnych latach – przyznaje prof. Piotr Jankowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2021”. – O ile częstość występowania chorób odtytoniowych wciąż jest większa u mężczyzn niż u kobiet, o tyle z powodu zmniejszenia się różnic w częstości palenia między płciami można oczekiwać, że kolejne dekady przyniosą najpewniej dalsze zmniejszenie różnic międzypłciowych w rozpowszechnieniu chorób odtytoniowych. Już teraz rak oskrzela jest najważniejszym nowotworem prowadzącym do zgonów kobiet – dodaje.

 

Palące ryzyko

– Zespół uzależnienia od nikotyny to choroba przewlekła, o nawrotowym charakterze, często trudna do leczenia. Podobnie jak nadciśnienie tętnicze lub astma oskrzelowa wymaga diagnostyki i wdrożenia skutecznej terapii. Nie wyobrażam sobie, że można leczyć pacjenta na nadciśnienie tętnicze i pomijać leczenie zespołu uzależnienia od nikotyny. Że można leczyć pacjenta po zawale serca i pomijać podwyższone stężenie cholesterolu lub nadciśnienie tętnicze oraz nie zauważać uzależnienia od nikotyny – stwierdza prof. Jankowski.

Palenie papierosów pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowia publicznego w Polsce. – Rzeczywiście, z powodu ścisłego związku między narażeniem na szkodliwe substancje zawarte w dymie papierosowym a występowaniem chorób odtytoniowych oraz wciąż zaskakująco dużego rozpowszechnienia używania produktów tytoniowych w Polsce palenie pozostaje jednym z głównych przyczyn zgonów Polaków. Stanowi też jeden z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za rozpowszechnienie chorób prowadzących do inwalidztwa w naszym kraju – alarmuje profesor.

Pandemia COVID-19 stanowi istotne wyzwanie dla polskiego społeczeństwa, w tym dla całego systemu ochrony zdrowia, nie tylko z powodu bezpośredniego obciążenia polskich przychodni i szpitali nowymi zachorowaniami. – Trwająca już prawie dwa lata pandemia spowodowała niekorzystne zmiany stylu życia Polaków, co przyczyni się (prawdopodobnie już się przyczynia) do większego rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, otyłości, cukrzycy, a w dalszej kolejności – choroby wieńcowej, zawałów serca, udarów mózgu i niewydolności serca. Nie sprzyja też walce z nałogiem palenia papierosów. Między innymi tym zagadnieniom poświęcona będzie zbliżająca się konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2021” – największa i najbardziej prestiżowa konferencja poświęcona profilaktyce chorób układu krążenia. Szczególnie interesująco zapowiada się sesja organizowana wspólnie z WHO (i z udziałem ekspertów WHO), w czasie której przedstawimy nowe polskie wytyczne diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od nikotyny. Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji i śledzenia informacji o nowych doniesieniach naukowych, które będą przedstawiane przez najwybitniejszych ekspertów – kończy prof. Jankowski. 

KOMENTARZE
Newsletter