Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe badania - nowe terapie
18.04.2006
Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza na publiczną prezentację wyników trzyletniej kooperacji uczonych z Polski i Niemiec w dziedzinie neurobiologii.
Prezentacja „Nowe badania – nowe terapie. Alzheimer, Parkinson i inne choroby neurodegeneracyjne pod lupą polsko-niemieckich zespołów badawczych” odbędzie się w 22 kwietnia 2006 r.

Poszczególne projekty dotyczą takich chorób jak: choroby Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, udary i urazy mózgu lub uszkodzenia rdzenia. Postęp w tych badaniach może przybliżyć opracowanie nowych skutecznych metod leczenia w dziedzinach neurologii i neuropsychiatrii. Dobiegające końca projekty były prowadzone w wielu ośrodkach badawczych na terenie Polski i Niemiec. Wielu z badaczy podkreśla, że dopiero ramy tego rządowego programu umożliwiły im podjęcie badań, które w innych warunkach byłyby trudne do przeprowadzenia, mimo bardzo dobrych prywatnych kontaktów z partnerami. Dla niektórych była to szansa podjęcia współpracy z międzynarodowym autorytetem w danej dziedzinie, i w ten sposób zwrócenia uwagi na wysoki poziom zespołu naukowego. Wszyscy są zgodni, co do tego, że po zakończeniu obecnych projektów będą zabiegać o udział w kolejnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) oraz niemiecki partner, Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki (BMBF) rozważają możliwość uruchomienia nowego programu kooperacji w dziedzinie neurobiologii. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału telefonicznie 022 52 92 482. Publiczna prezentacja wyników wspólnego projektu naukowców z Polski i Niemiec odbędzie w siedzibie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Pawińskiego 5.

KOMENTARZE
Newsletter