Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Interdyscyplinarne podejście do pacjenta z cukrzycą i 100 lat innowacji – wnioski po XXIV Zjeździe Naukowym PTD
Interdyscyplinarne podejście do pacjenta z cukrzycą i 100 lat innowacji – wnioski po XXIV Z

W dniach 18-20 maja br. w gościnnych progach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach miało miejsce największe i najważniejsze wydarzenie diabetologiczne w Polsce – XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Śląsk już po raz trzeci był gospodarzem imprezy. Co warte podkreślenia, choć przyzwyczailiśmy się już do przenoszenia przynajmniej części eventów do przestrzeni wirtualnej, Zjazd PTD odbył się całkowicie w formule stacjonarnej.

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, zapraszając środowisko diabetologów do udziału w ich święcie, akcentował przede wszystkim interdyscyplinarny charakter tegorocznego programu, ponieważ kompleksowa opieka nad pacjentem cukrzycowym wymaga zaangażowania i współpracy ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Stąd wiele sesji było współorganizowanych z innymi towarzystwami naukowymi, których wiedza i doświadczenie mogą wspierać diabetologów w terapii i diagnostyce cukrzycy. Dlatego podczas Kongresu były poruszane takie tematy jak: choroby współistniejące, walka o serce, nerki i metabolizm w cukrzycy typu 2, zaburzenia neurologiczne towarzyszące cukrzycom monogenowym, współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu i neurologiem, indywidualizacja (personalizacja) terapii, sztuczna inteligencja w diabetologii, leczenie otyłości u dzieci, opieka koordynowana w diabetologii, planowanie i postępowanie w ciąży u kobiet z cukrzycą, aktywność fizyczna wśród diabetyków i inne. Niezwykle interesującym punktem obrad i dowodem otwartości organizatorów na tematy „z pogranicza” była również próba odpowiedzi na pytanie, jak wzmacniać motywację pacjenta i lekarza? Podjął się jej gość specjalny – Miłosz Brzeziński, autor, psycholog, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, współpracujący z organizacjami na całym świecie. Podobnie prof. Frank Snoek zastanawiał się, czy poczyniliśmy postępy na gruncie zdrowia psychicznego w cukrzycy?

Sesją, na którą zwróciliśmy szczególną uwagę, była dyskusja ekspertów z hasłem przewodnim: „100 lat innowacji. […] Patrzymy w przyszłość, pamiętając o przeszłości”, w której udział wzięli: prof. dr hab. med. Irina Kowalska, prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. med. Janusz Gumprecht, prof. dr hab. med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki oraz prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek. Omawiano przede wszystkim to, co zmieniło się przez tak długi czas w diagnostyce cukrzycy, a więc na tapetę były wzięte m.in. kryteria diagnostyczne, zaproponowane przez National Diabetes Data Group (NDDG) w 1979 r. czy Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus w 1997 r. i bazujące na monitorowaniu klasycznych objawów hiperglikemii (wzmożonego pragnienia, częstego oddawania moczu, utraty masy ciała, osłabienia), które od dawna służą rozpoznawaniu cukrzycy. Podczas wielu różnych sesji nie brakowało prezentacji najważniejszych osiągnięć i nowych technologii wykorzystywanych w leczeniu chorych na cukrzycę, jednak w tej, jak sama nazwa wskazuje, przywołano też najistotniejsze karty z historii tej gałęzi medycyny. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie metody RIA do oznaczania insuliny (1960 r. i Nagroda Nobla w 1977 r. dla Bersona i Yalowa), wprowadzenie oznaczania peptydu C do diagnostyki cukrzycy (1976 r.), wprowadzenie oznaczania przeciwciał do diagnostyki T1DM (przełom lat 80. i 90. XX w.), postęp w diagnostyce cukrzycy monogenowej/noworodkowej (2004-2006), propozycja nowej klasyfikacji cukrzycy (2018 r.). Zastanawiano się przy tej okazji, czy zastosowany panel diagnostyczny cukrzycy u dorosłych pacjentów pozwoli na lepszą identyfikację chorych z wysokim ryzykiem rozwoju powikłań oraz indywidualizację leczenia? Omówiono także zasady dotyczące monitorowania dorosłych pacjentów cukrzycowych, wśród których bezwzględnie najważniejszym punktem, obowiązującym podczas każdej wizyty, jest edukacja dietetyczna i terapeutyczna!

Wszystko to (i jeszcze więcej) miało spełnić jeden z najważniejszych celów spotkania – poruszyć najbardziej aktualne, czasami kontrowersyjne i złożone doniesienia naukowe i przełożyć je na praktykę dnia codziennego, jak zaznaczał prof. Gumprecht. Poza oczywistym udziałem tuz tej dyscypliny medycznej do głosu zostali dopuszczeni także młodzi badacze, którzy w tak wybitnym gronie mieli unikatową możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych. Dziękujemy Zarządowi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu Zjazdu, a także biurowi organizacyjnemu Bachleda Kongresy Eventy za możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i miejmy nadzieję – do zobaczenia w kolejnych latach!

Źródła

Fot. Materiały własne

KOMENTARZE
Newsletter