Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
HIPEC w leczeniu raka żołądka – polscy naukowcy szukają nowych metod terapeutycznych
HIPEC w leczeniu raka żołądka – polscy naukowcy szukają nowych metod terapeutycznych

Rak żołądka rośnie powoli, na przestrzeni kilku lat i początkowo jest całkowicie bezobjawowy. Polscy naukowcy szukają nowych metod terapeutycznych na wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu.

 

 

 

Rak żołądka daje nieswoiste objawy, takie jak: bóle brzucha, wczesne uczucie sytości lub niestrawność, dlatego jest często rozpoznawany w zawansowanym stadium, w którym samo leczenie operacyjnie jest niewystarczające. Z czasem nowotwór ten może zajmować inne narządy: węzły chłonne, trzustkę, śledzionę, otrzewną i wiele innych. U chorych leczonych na raka żołądka często stwierdzane są przerzuty do jamy otrzewnej, które są uznawane za jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rokowanie. Aby poprawić skuteczność leczenia, przed oraz po operacji, stosowana jest chemioterapia podawana dożylnie. W przypadku powstania wznowy w jamie otrzewnej znacznie bardziej skuteczną formą leczenia jest chirurgia cytoredukcyjna (CRS) polegająca na usunięciu wszystkich makroskopowych ognisk nowotworu i zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC). Zaletami tej metody są m.in.: wysoka cytotoksyczność oraz podwyższona temperatura płynu perfuzyjnego, która sama w sobie ma działanie uszkadzające komórki nowotworowe.

Innowacyjny schemat leczenia

Celem badania CHIMERA („Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją”) jest ustalenie, czy dodanie metody HIPEC do schematu standardowego leczenia raka żołądka pozwoli na poprawę wyników leczenia. – Przesłanki z dotychczas opublikowanych doniesień pozwalają nam spodziewać się korzystnego rezultatu takiego sposobu leczenia pod postacią zmniejszenia częstości wznów otrzewnowych raka żołądka i wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Richter, główny badacz w projekcie

Efektywność tej metody jest analizowana przez wieloośrodkowe niekomercyjne badanie kliniczne CHIMERA finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, prowadzone przez zespół prof. Piotra Richtera z głównym ośrodkiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Badanie otrzymało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej oraz zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i jest w fazie aktywnej rekrutacji uczestników badania. Do badania zostanie włączonych 600 chorych z 7 ośrodków referencyjnych w wieku 18-75 lat z rakiem żołądka potwierdzonym histopatologicznie w wycinkach pobranych z guza. – Zaproponowany schemat leczenia zaawansowanego raka żołądka jest innowacyjny w skali światowej. Zastosowanie techniki laparoskopowej u chorych poddawanych chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii jest elementem innowacyjnym ze względu na brak powszechnego zastosowania tej metody u chorych poddawanych procedurze HIPEC w celu zapobiegania wznowie raka. Laparoskopowy zabieg pozwoli na zmniejszenie urazu operacyjnego i częstości powikłań w porównaniu z chorymi, u których procedurę HIPEC wykonuje się sposobem otwartym – tłumaczy dr n. med. Radosław Pach z I Katedry Chirurgii UJ.

Zainteresowani projektem pacjenci i lekarze mogą kontaktować się z Sekretariatem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroentorologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pod tel. (12) 400-24-00. Poradnia dedykowana projektowi badawczemu czynna jest we wtorki i piątki w godzinach 11-13. W sprawie badania możliwy jest również kontakt z członkami zespołu badawczego w osobach:

* prof. dr hab. Piotr Richter, e-mail: piotr.richter@uj.edu.pl

* dr n. med. Radosław Pach, e-mail: pach@su.krakow.pl

* lek. med. Daromir Godula, e-mail: dgodula@su.krakow.pl

* lek. med. Piotr Gwizdak: e-mail: piotr.gwizdak@uj.edu.pl

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/cia%c5%82o-brzuch-%c5%bco%c5%82%c4%85dek-biodra-1621161/

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter