Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
7,3 mln zł dofinansowania z UE dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik SA.!
Redakcja Redakcja, 23.10.2012
7,3 mln zł dofinansowania z UE dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik SA.!

Synektik SA – dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – otrzymał ponad 7,3 mln dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego do powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie. Dzięki tym środkom spółka rozpocznie prace nad rozszerzeniem portfolio produktów radiofarmaceutycznych. Synektik podpisał również umowę dystrybucyjną z firmą IASON GmbH i będzie odpowiedzialny za sprzedaż oraz logistykę dostaw, a także działania marketingowo-promocyjne dotyczące preparatów produkcji IASON GmbH wykorzystywanych w badaniach PET/CT. Kontrakt obejmuje oprócz terytorium Polski także Litwę, Łotwę i Białoruś.

Docelowo Synektik planuje uruchomienie produkcji w Polsce kolejnych trzech radioznaczników od 2013 w przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach wynajętych od Zakładu Medycyny Nuklearnej przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a od 2014 także w zakładzie produkcyjnym w Warszawie. W konsekwencji spółka będzie producentem czterech różnych preparatów farmaceutycznych, wykorzystywanych w procesie diagnozowania chorób nowotworowych oraz planowania procesu radioterapii i chemioterapii.

Dynamiczny rozwój rynku oraz stale rosnące zastosowanie radioznaczników w nowych obszarach, takich jak kardiologia czy neurologia, determinują zapotrzebowanie na specjalistyczne i złożone preparaty oraz dają nam podstawy do stwierdzenia, że segment ten w przyszłości będzie stanowił istotny obszar działalności Grupy Synektik. Celem naszych działań jest zwiększenie dostępności radiofarmaceutyków dzięki obniżeniu ceny, auruchomienie produkcji w Polsce z pewnością się do tego przyczyni.Dodatkowo, rozpoczęcie komercyjnej produkcji pozostałych radioznaczników, które obecnie ma w portfolio nasz austriacki partner – firma IASON GmbH – pozwoli zwiększyć liczbę prowadzonych badań diagnostycznych wśród pacjentów. Wieloletnia współpraca z liderem branży radiofarmaceutycznej oraz poszerzenienaszej produkcji o kolejne preparaty farmaceutyczne pozwolą nam utrzymać pozycję lidera na rynku w Polsce” – mówi Cezary Dariusz Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

Całkowita wartość inwestycji w Centrum Badawczo-Rozwojowym wyniesie 14,6 mln złotych, natomiast kwota dofinansowania projektu, przyznanego w ramach P.O.I.G 5.5.2, wynosi 7,3 mln złotych, czyli 50% kosztów kwalifikowanych. Komisja przyznała pełną kwotę, o jaką starała się spółka. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie przy zakładzie produkcji radiofarmaceutyków, budowanym przez Synektik na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Prace konstrukcyjne rusząjeszcze w tym roku, a ukończenie planowane jest do końca 2013 roku.

Środki z otrzymanego dofinansowania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia techniczno-produkcyjnego, służącego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi radioznacznikami i ich wykorzystaniem w medycynie. Uruchomienie prac nad nowymi produktami pozwoli spółce znacznie zwiększyć skalę działalności. Przy realizacji projektu Synektik będzie współpracować z placówkami i ośrodkami naukowymi, w tym z austriacką firmą Iason GmbH,Wojskowym Instytutem Medycznym, Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz innymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Spółka uzyskała już część niezbędnych zgód i pozwoleń celem uruchomienia procesu inwestycyjnego.

Uzyskanie dofinansowania pozwala jeszcze odważniej oceniać perspektywy rozwoju Grupy Synektik. Otrzymana dotacja zmniejszy bowiem kwotę zaangażowania finansowego spółki związanego z realizacją projektów farmaceutycznych, a pozytywne zakończenie prac badawczo-rozwojowych pozwoli zwiększyć skalę działalności i wpłynie na wyniki finansowe.Już teraz jesteśmy jedynym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków– nasz udział w rynku wynosi około 55-60%. W lipcu tego roku uruchomiliśmy produkcję preparatu IASON Efdege® na licencji austriackiej firmy IASON GmbH i od sierpnia realizujemy dostawy do siedmiu ośrodków na terenie Polski. Szacujemy, że do końca tego roku przychody z zakontraktowanych umów wyniosą około 6 mln złotych. Ponadto, jesteśmy gotowi do akredytacji i rejestracji drugiego preparatu – IASOflu®i jego szerokiej komercyjnej produkcji i sprzedaży. Zakończenie procesu rejestracji powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2013 roku. Oczekiwane przychody z tego produktu to wartość około 1 mln złotych w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu rejestracji” – dodaje Dariusz Korecki, wiceprezes zarządu Synektik SA.

 

Redakcja

KOMENTARZE
Newsletter