Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego przy obrazowaniu medycznym
Zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego przy obrazowaniu medycznym
Monitorowanie ekspozycji pacjentów na promieniowanie jonizujące w trakcie procedur medycznych staje się coraz większym wyzwaniem. Większe promieniowanie jonizujące wykorzystywane w medycynie daje wyraźniejszy obraz i tym samym może przyczynić się do pewniejszej diagnozy. Gdy dawka promieniowania jest bardzo niska, jakość obrazu może być niewystarczająca do postawienia prawidłowej diagnozy, dlatego tak ważne staje się zachowanie równowagi pomiędzy wielkością dawki a jakością obrazu. Polscy pacjenci jako jedni z pierwszych w Europie będą korzystać z technologii GE Healthcare DoseWatch, dzięki której lekarze będą mogli śledzić i monitorować dawkę promieniowania, na którą wystawiani są pacjenci podczas badania. Technologia DoseWatch opracowana przez GE Healthcare dostępna jest w wybranych centrach diagnostyki Euromedic.

Promieniowanie rentgenowskie stanowiące formę promieniowania jonizującego, dało pierwszą możliwość zajrzenia do wnętrza ludzkiego ciała, bez potrzeby stosowania metod chirurgii inwazyjnej. Tomografia komputerowa, dzięki serii wiązek promieni rentgenowskich, pozwala odtworzyć szczegółowy obraz anatomiczny. Badanie tomograficzne jest obecnie powszechnie stosowane w szpitalach na całym świecie. Obie techniki obrazowania sprawiają, że pacjenci otrzymują niskie dawki promieniowania.

Pytanie o ryzyko wynikające z narażenia pacjenta na promieniowane wywołuje dyskusje. Większość istniejących danych, potwierdzających ryzyko powstania nowotworu na skutek promieniowania, dotyczy wyjątkowo wysokich dawek, zaobserwowanych np. po wybuchu bomby atomowej. W ich przypadku badania potwierdziły, że duże dawki promieniowania prowadzą do zwiększenia ryzyka rozwoju nowotworu[1]. Niektórzy naukowcy sugerują, że jeśli przełożyć wyniki powyższych badań na znacznie mniejsze dawki promieniowania rentgenowskiego, używane w typowym badaniu diagnostycznym, to nadal istnieje niewielkie ryzyko wywołania nowotworu[2]. Niezależnie od prowadzonej dyskusji, wszystkie rozważania dotyczące potencjalnego ryzyka należy skonfrontować z korzyściami płynącymi z diagnostyki uwzględniając wartość obrazowania medycznego dla rozpoznania klinicznego i leczenia.

Innowacyjna technologia DoseWatch opracowana przez GE Healthcare znacząco wspiera ten proces. DoseWatch wyszukuje, śledzi i dostarcza informacje o dawce promieniowania, która została zaaplikowana pacjentom podczas badań, oraz automatycznie porządkuje dane, dzięki czemu lekarze mogą łatwo i skutecznie kontrolować zastosowanie dawek promieniowania w swoim ośrodku.

Dimitris Moulavasilis, CEO w Euromedic International, sieci ośrodków diagnostycznych, które stosują technologię DoseWatch w Polsce zaznacza: “DoseWatch pomoże nam zoptymalizować dawkę promieniowania jonizującego. Głównym celem jest zminimalizowanie dawki, na którą narażony jest pacjent podczas badania. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów, którzy poddawani są wielu testom diagnostycznym w stosunkowo krótkim czasie, jak np. pacjenci onkologiczni, bądź w przypadku młodych osób. Nasze urządzenia DoseWatch w Polsce są jednymi z pierwszych w Europie. Wierzymy, że ten system pozwoli nam lepiej analizować, optymalizować i minimalizować dawki promieniowania, które aplikujemy naszym pacjentom. Jako pionierzy we wdrażaniu wysokiej klasy technologii medycznych, jesteśmy dumni, że również przyczyniamy się do kształtowania nowych w zakresie bezpieczeństwa pacjentów?.

Ágnes Berzsenyi z GE Healthcare wyjaśnia: “Technologia DoseWatch opiera się na założeniu, że decyzje medyczne powinny być podejmowane na podstawie najlepszych dostępnych danych. Dzięki możliwości śledzenia i dokumentowania danych dozymetrycznych, nowy system pozwala dostawcom usług medycznych lepiej zarządzać wielkością aplikowanych dawek. Dane te z powodzeniem mogą być też wykorzystywane przez ośrodki medyczne w celu polepszenia jakości opieki nad pacjentami poprzez wprowadzenia potencjalnych behawioralnych lub systemowych zmian w zarządzaniu dawkami” – wyjaśnia.

Technologia DoseWatch została zainstalowana w wybranych centrach Euromedic w Polsce, Szwajcarii i na Węgrzech. W przyszłości Euromedic planuje zaopatrzyć wszystkie 84 tomografy komputerowe w Europie w technologię DoseWatch, a tym samym zostać pierwszą w Europie siecią ośrodków diagnostycznych stosującą małe dawki promieniowania w obrazowaniu medycznym.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter