Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Starzenie się mózgu zostało powiązane z genami
Starzenie się mózgu zostało powiązane z genami
Badania przeprowadzone przez naukowców z Texas Biomedical Research Institute i Yale University udowadniają, że na pogorszenie się funkcjonowania mózgu, wynikającego z procesu starzenia się, mają wpływ geny.

Identyfikacja genów związanych ze starzeniem się mózgu powinna polepszyć zrozumienie procesu biologicznego regulującego pogarszanie się funkcjonowania mózgu, wynikające z wieku –  twierdzi John Blanger, genetyk, jeden z autorów badań.

 

Przebadano 1 129 osób w wieku od 18 do 83 lat, wywodzących się z dużych, wielopokoleniowych rodzin zamieszkałych w San Antonio w Teksasie. Przeprowadzone testy opierały się na analizie zmian zdolności neurokognitywnych uczestników badań oraz pomiarach istoty białej mózgu, odpowiedzialnej za to jak mózg się uczy i funkcjonuje.

 

Naukowcy twierdzą, że badanie tak dużej ilości osób, w tym wywodzących się z dużych rodzin, a więc spokrewnionych ze sobą, daje obszerny wgląd w to jak czynniki genetyczne zmieniają się z wiekiem.

 

Wykazano, że pogorszenie się z wiekiem zdolności neurokognitywnych, jak i zmniejszenie się integralności istoty białej mózgu  ma związek z genami. Udowodniono, że za obydwa te procesy odpowiedzialne są inne grupy genów.

 

David Glahn, współautor badań twierdzi, że największą zaletą przeprowadzonych doświadczeń jest to, iż wykonane one zostały na dużych wielopokoleniowych rodzinach, przez co udało się oddzielić genetyczne od nie-genetycznych czynników wpływających na proces starzenia mózgu.

 

Możliwość zidentyfikowania genów odpowiedzialnych za procesy starzenia się mózgu, może pewnego dnia pomóc przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób mózgu związanych z wiekiem, jak Alzheimer czy Parkinson i ulepszyć ich leczenie.

KOMENTARZE
Newsletter