Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita i Uniwersytet Jagielloński otrzymają prawie 4 mln zł na projekt onkologiczny
Selvita i Uniwersytet Jagielloński otrzymają prawie 4 mln zł na projekt onkologiczny
Prawie 3,7 mln złotych dotacji na badania nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi dostanie konsorcjum firmy Selvita i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera projekt "Nowe Inhibitory ścieżki oksygenazy hemowej-1 jako potencjalne leki przeciwnowotworowe".

Celem projektu pt. „Nowe Inhibitory ścieżki oksygenazy hemowej-1 jako potencjalne leki przeciwnowotworowe” jest opracowanie i badanie nowych związków z zamiarem ich komercjalizacji oraz zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Wśród obecnie dostępnych tego typu związków nie ma takich, które wykazywałyby się wystarczającą specyficznością działania i odpowiednią biodostępnością, dlatego znalezienie nowych inhibitorów HO-1 może nieść ze sobą wysoki potencjał komercyjny.

- Projekt, o którym dziś mówimy jest przykładem doskonałej synergii sektora prywatnego i nauki.
W tym przypadku to Uniwersytet Jagielloński zaprosił Selvitę do współpracy przy programie, w którym badania prowadzone były już od dłuższego czasu. Skrupulatnie rozdzieliliśmy pomiędzy siebie zadania. Poza wsparciem w badaniach, naszym wkładem będą kompetencje w zakresie komercjalizacji projektów
– tłumaczy dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes i Dyrektor ds. Naukowych Selvity.

- Idea projektu wywodzi się z wieloletnich badań zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej, które wykazały wielorakie związki HO-1m.in. z powstawaniem i rozwojem nowotworów oraz skutecznością terapii przeciwnowotworowej. Obecny projekt jest także kolejnym elementem rozwijanej od kilku lat  współpracy między zakładem, a firmą Selvita i jest możliwy dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stworzonej ostatnio m.in. w wyniku projektu strukturalnego „Biotechnologia molekularna dla zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – wyjaśnia prof. Józef Dulak, Kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ.

Wartość projektu, na który została podpisana umowa wynosi blisko 4,2 mln zł. W ramach dofinansowania, konsorcjum któremu przewodzi Selvita otrzyma prawie 3,7 mln zł. 2,3 mln złotych z tej puli dostanie UJ, reszta dotacji - prawie 1,5 mln - trafi do kasy spółki. Selvita dołoży do projektu prawie 0,5 mln zł środków własnych. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2016.

Efekty przeprowadzonych w laboratoriach UJ analiz wskazują na potencjalnie wysoką skuteczność inhibitorów HO-1 w walce z rakiem. Badania wykazały, iż w nowotworach dochodzi do zwiększonej aktywności HO-1, co pociąga za sobą przyspieszenie tempa podziałów komórek nowotworowych, nasilenie przerzutowania, oraz tworzenie nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza. Jednocześnie antyoksydacyjne właściwości tego enzymu powodują ograniczenie skuteczności terapii przeciwnowotworowych.

Źródła

inforamcja prasowa

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter