Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Projekt Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie
19.03.2004
Na początku marca br. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji uruchomiło pilotażowy projekt Foresight, stanowiący pierwszy etap Narodowego Programu Foresight w Polsce.


Na podstawie zarządzenia Ministra Nauki 3 marca 2004 r. został utworzony Komitet Sterujący do spraw Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 17 marca 2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Celem Narodowego Programu Foresight dla Polski jest określenie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które w perspektywie wieloletniej wpłyną na przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, racjonalnego wykorzystania wyników badań oraz stworzenia dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Minister Nauki a członkami przedstawiciele wyznaczeni przez: - ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, - ministra właściwego do spraw zdrowia, - ministra właściwego do spraw gospodarki, - ministra właściwego do spraw finansów publicznych, - ministra właściwego do spraw rolnictwa, - Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych W pracach Komitetu Sterującego będą brały udział również osoby nie będące jego członkami, np. eksperci ds. foresight z Unii Europejskiej, naukowcy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, mediów, ugrupowań politycznych. Przewodniczący Komitetu Sterującego może również powoływać zespoły robocze do określonych zadań. Program Narodowego Programu Foresight będzie realizowany z inicjatywy i pod kierunkiem Ministra Nauki oraz we współpracy z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
KOMENTARZE
news

<Październik 2023>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter