Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prawie 3 miliony dla Genomed S.A. Spółka otrzymała dofinansowanie od PARP w ramach Działania 1.4
10.07.2012

Aż 2 750 730 złotych otrzyma od Polską Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości spółka Genomed. Środki przeznaczone zostaną na realizację innowacyjnego projektu „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Genomed jest niekwestionowanym pionierem na rynku polskiej genomiki. W 2011 roku kapituła programu „Mistrz Biznesu” przyznała firmie nagrodę w uznaniu jej nowatorskich działań w zakresie diagnostyki genetycznej i medycyny spersonalizowanej. Spółka także – jako jedyna w polskiej branży analizy DNA – już w trzecim roku działalności wypracowała zysk. Od 30 maja ubiegłego roku jest również notowana na giełdzie New Connect.

Warto pamiętać o tym, że Genomem nie zajmuje się wyłącznie genetyką w ujęciu medycznym. W obszarze zainteresowań Spółki leżą także badania naukowe oraz usługi dla nauki.

Celem projektu dofinansowanego właśnie przez PARP jest opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowane, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących między innymi geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2014, a jego całkowity budżet wynosi 4 274 555 złotych, z których aż 69,8% (czyli 2 750 730 zł) pochodzić będzie ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Pozyskanie wspomnianego dofinansowania jest dla firmy bardzo dużym osiągnięciem z punktu widzenia realizacji strategii zmierzającej do wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych usług z zakresu medycyny spersonalizowanej – przy zachowaniu dostępnych cen.

Sam projekt „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej” ma być „znaczącym rozwinięciem poprzedniego projektu badawczo-rozwojowego Spółki, dotyczącego zastosowania technologii sekwencjonowania pełnych genomów w diagnostyce medycznej, którego część wdrożeniowa realizowana jest obecnie przez Genomed S.A”.

Tak, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, badania prowadzone przez Genomed służą rozwojowi medycyny spersonalizowanej i, w przyszłości, zastosowaniu terapii koncentrujących się nie na leczeniu objawowym a na naprawianiu podstawowego błędu, będącego przyczyną określonej choroby (tzw. terapii genowej). Jednym z naszych celów jest również to, by proponowane przez nas usługi, w tym sekwencjonowanie genomowe, były dostępne cenowo dla społeczeństwa polskiego, a docelowo refundowaneprzez NFZ”.– mówi dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, Członek Zarządu Genomed S.A., kierownik projektu.

Warto zwrócić uwagę na to, że tak znaczące dofinansowanie może mieć również wpływ na zachowanie akcji Spółki na giełdzie New Connect.  Może, ale nie musi, bowiem – jak mówi nam Mateusz Hyży, Analityk Inwestycyjny Grupy Trinity, „New Connect jest rynkiem niemodelowym. Jeśli projekt wykaże się znaczącą stopą zwrotu, to fakt ten powinien przełożyć się na wzrost notowań. Trudno jednak w tej chwili cokolwiek przewidywać – najważniejszy w tym przypadku będzie wygenerowany przepływ finansowy”.

Z drugiej strony, na podstawie dotychczasowych sukcesów Spółki na tak zwanej „Małej Giełdzie” można spodziewać się, że rynek zareaguje przychylnie. New Connect znany jest między innymi z bardzo szybkich i znaczących wahań kursowych. Od bezlitosnych praw rynku często ważniejsze jest tu prozaiczne zaufanie inwestorów. A na to Genomed S.A z pewnością zdążył sobie już zasłużyć.

 

Adam Czajczyk

źródła: komunikat prasowy Genomed S.A, własne, foto: Genomed S.A.

KOMENTARZE
Newsletter