Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polak opisał nieznany dotąd mechanizm naprawy pęknięć dwuniciowych w DNA
Polak opisał nieznany dotąd mechanizm naprawy pęknięć dwuniciowych w DNA

Dr Bartłomiej Tomasik z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współautorem artykułu pt. „Dynamics of the DYNLL1-MRE11 complex regulate DNA end resection and recruitment of Shieldin to DSBs” opublikowanego w czasopiśmie „Nature Structural & Molecular Biology” (IF=18,361). Praca opisuje nieznany dotąd mechanizm naprawy pęknięć dwuniciowych w DNA, w który zaangażowane są białka DYNLL1, MRE11 oraz kompleks białkowy Shieldin. Badacze zwracają uwagę na to, że opisany mechanizm może odgrywać istotną rolę u chorych leczonych inhibitorami PARP – polimeraz poli(ADP-rybozy).

Fot. Dr Bartłomiej Tomasik, źródło: Paweł Sudara/LinkedIn GUMed

– Artykuł powstał we współpracy z naukowcami z zespołu prof. Dipanjana Chowdhury’ego z Harvard Medical School oraz Dana-Farber Cancer Institute. Pracowałem w zespole Profesora w latach 2020-2021 w ramach stażu podoktorskiego realizowanego m.in. dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i programowi im. prof. Walczaka. Moją rolą w powyższej pracy było przede wszystkim wytworzenie stabilnych linii komórkowych w oparciu o technikę CRISPR/Cas9 pozwalającą na selektywną edycję genomu – wyjaśnia dr Bartłomiej Tomasik

Naukowiec jest współkoordynatorem zespołu badawczego IDUB zajmującego się biologicznymi i fizycznymi aspektami promieniowania jonizującego oraz ich przełożeniem na praktykę kliniczną. Grupa aktywnie poszukuje partnerów do dalszych działań naukowych. Osoby zainteresowane współpracą mogą uzyskać szczegółowe informacje drogą mailową, kontaktując się z dr. Bartłomiejem Tomasikiem pod adresem: bartlomiej.tomasik@gumed.edu.pl.

GUMed

KOMENTARZE
Newsletter