Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Otwarte możliwości polskiej biogospodarki
Otwarte możliwości polskiej biogospodarki
Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki skupia firmy i jednostki naukowe, dla których ważne jest optymalne wykorzystanie surowców naturalnych i przetworzenie ich w energię oraz użyteczne produkty. Program INNOBIO wart 550 mln zł ma pomóc w realizacji tych celów.

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki zrzesza ponad 60 firm, jednostek badawczych oraz naukowych. To miejsce przeznaczone na transfer technologii, w którym uczelnie we współpracy z przemysłem będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac B+R z różnego rodzaju programów. Taką szansę stworzyć ma udział w europejskim programie Bio-Based Industries Joint Undertaking wartym  3,7 mld euro oraz w innych inicjatywach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Do konsorcjum należą m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut firmy Maspex i Herbapol Lublin.

Inauguracyjne posiedzenie konsorcjum odbyło się na początku grudnia 2014 roku. Polskiej Platformie Technologicznej Biogospodarki przewodniczy prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej, a jego zastępcami są: prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Kazimierz Kujawa z Grupy Maspex.

Biogospodarka to nic innego jak umiejętne zarządzanie zasobami naturalnymi. Jest to działalność, która stosuje narzędzia biotechnologiczne w celu wytworzenia dóbr i usług. Jak pokreśla prof. Stanisław Bielecki, przed obecnym światem stoi sześć wielkich wyzwań. Można do nich zaliczyć zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi oraz zrównoważone metody produkcji, poprawę zdrowia publicznego, złagodzenie zmian klimatu, a także integrację i zbilansowanie rozwoju społecznego. Biogospodarka może być narzędziem do stawienia czoła tym wyzwaniom.

– Spotkanie   dotyczące   Polskiej  Platformy  Technologicznej  Biogospodarki INNOBIO  wykazało  brak  świadomości  wielu  przedsiębiorców  w  kwestii pozyskiwania  funduszy  i  środków  na  rozwój  wielu  obszarów gospodarki. Uczestnicy  posiadający  własne  finanse  wskazywali na liczne trudności ze znalezieniem  odpowiednich  pracowników  i zaplecza z wysokim potencjałem w zakresie działalności   B+R – komentuje Witold Sujka, prezes firmy Tricomed SA i dodaje: – Platforma    Biogospodarki    przedstawia   nowe   spojrzenie   na   rozwój biotechnologii,  medycyny i farmacji . Dzięki programowi możemy precyzyjnie zdefiniować swoje potrzeby, które na drodze weryfikacji pozwolą na podjęcie szerszej kooperacji ze środowiskiem naukowym. Zależy nam trwałych relacjach partnerskich oraz możliwości budowania efektywnej współpracy. INNOBIO to szansa na rozwój, badania naukowe, czy zakup najnowocześniejszej aparatury i urządzeń oraz możliwość przekształcenia wiedzy w gotowy produkt dla  przedsiębiorstw  jak  i jednostek naukowych. W związku z programem liczymy na skuteczne pozyskiwanie środków  finansowych.  Na  zasadzie prostej kalkulacji można powiedzieć, że skoro mamy środki pieniężne do wzięcia, to warto po nie sięgnąć.

 

 

Aleksandra Kowalczyk

KOMENTARZE
news

<Luty 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Newsletter