Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nagroda im. Prof. Adolfa Joszta dla biotechnologów
01.03.2004
Prof. Wacław Szybalski z Uniwersytetu Wisconsin w USA ufundował dwie nagrody im. Adolfa Joszta dla polskich naukowców w dziedzinie biotechnologii. Aplikacje można składać do końca września 2004 r.
Konkurs będzie ogłaszany co trzy lata na Kongresie Biotechnologii i rozstrzygany w trybie rocznym.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac wykonanych w całości w Polsce:
  • na zbiór najlepszych publikacji i/ lub patentów z ostatniego pięciolecia (1999 – 2003) z zakresu biotechnologii, wykonanych w całości w Polsce, których osoba zgłaszająca jest pierwszym autorem, opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych Wysokość nagrody wynosi 30 000 zł, konkurs jest adresowany do biotechnologów polskich bez względu na płeć i wiek
  • na najlepszą pracę doktorską z zakresu biotechnologii, wyłącznie o charakterze aplikacyjnym, wykonaną w całości w Polsce, napisana w 2003 roku, pochodzącą z jednego z następujących wydziałów: Wydział Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG&AMG. Wysokość nagrody 20 000 zł. Kandydaci mogą być nominowani przez przełożonych, kolegów lub zgłosić się osobiście.
Prace wraz z życiorysem naukowym należy nadsyłać w trzech egzemplarzach, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs im. Prof. Joszta" , na adres:
Prof. Anna J. Podhajska, Katedra Biotechnologii, UG – AMG ul Kładki 24 80-822 Gdańsk. Streszczenie pracy doktorskiej z dodatkowym opisem znaczenia aplikacyjnego pracy oraz życiorys naukowy, należy nadsyłać na ten sam adres. O przyznaniu nagród zadecyduje 10-cio osobowe Jury w skład, którego wchodzą znani Profesorowie biotechnologii. Pracami Jury kieruje Prof. Anna J. Podhajska. Prace do nagrody kategorii pierwszej, oceniane będą pod względem wartości naukowej, rangi czasopisma, w którym zostały opublikowane oraz ich znaczenia aplikacyjnego. Prace kategorii drugiej oceniane będą pod względem rangi naukowej oraz ich znaczenia aplikacyjnego. Brane pod uwagę będą jedynie takie prace doktorskie, w których recenzenci wnioskowali o wyróżnienie.
KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter