Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nad Bałtykiem walczą z wirusami
Pomiędzy 24 a 27 kwietnia odbyła się w Wilnie konferencja poświęcona wirusologii i wakcynologii organizowana przez "Baltic Network Against Life Threatening viral infections". Naukowcy z krajów nadbałtyckich oraz zaproszeni goście z całego świata debatowali nad nowymi sposobami walki i profilaktyką zakażeń wirusowych.

Głównym celem działalności Baltic Network Against life-threatening Viral Infections jest zwiększenie kontroli nad zagrażającymi zdrowiu ludzkiemu infekcjami wirusowymi w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja i Polska). Partnerzy Projektu, którego koordynatorem jest prestiżowy sztokholmski Karolinska Institutet, w szczególności skupią się na walce z wirusowym zapaleniem wątroby typu A, B, oraz C, a także z wirusem HIV i wirusem grypy.

                             

Ogromnym problemem współczesnej wakcynologii jest istniejące na całym świecie lobby antyszczepionkowe. Jest to szczególnie widoczne w Rosji, o czym opowiadał podczas swojego wystąpienia Michail Mikhailov: "Mass media przekazują społeczeństwu błędne informacje dotyczące powikłań poszczepiennych. To wywołuje zbiorową panikę i w rezultacie zmniejsza się liczba osób pragnących się zaszczepić". Kampanie antyszczepionkowe są napędzane głównie przez firmy wydające książki przedstawiające ich negatywne skutki, homeopatów oraz plotki przekazywane pośród społeczeństwa. Z tego względu edukacja i przekazywanie naukowych, prawdziwych informacji jest tak istotne. Jak podkreślił prof. Mikhailov: "Świat jest bardzo mały, choroby nie znają granic, dlatego opracowanie skutecznych szczepionek jest naszym wspólnym celem". Swoje obawy wyraziła jednak Britta Warhen: "Pamiętajmy o tym, że niektóre szczepionki rzeczywiście mogą szkodzić. Tak stał się w przypadku szczepionki przeciwko wirusowi Polio, która wywołała pewną liczbę przypadków śmiertelnych". Z tych względów krytycyzm i kontrola prowadzona przez niezależne organizacje zewnętrzne są potrzebne aby zwrócić uwagę na niedociągnięcia w pracach badawczych.

"Kampanie antyszczepionkowe są potrzebne, ponieważ pokazują nam, co jeszcze musimy zrobić, co jeszcze musimy poprawić i nad czym w szczególności powinniśmy się skupić prowadząc nasze badania" – dodał Anders Widell z Uniwersytetu w Lund.

 

Druga część konferencji skupiła się przede wszystkim na zagadnieniach naukowych związanych z nowoczesnym podejściem do leczenia chorób wirusowych, epidemiologii i aspektach społeczno-edukacyjnych działalności sieci.

 

Poprzez integrację działań w zakresie edukacji, badań naukowych oraz rozwoju nowych technologii Antiviral Baltic Network unowocześni diagnostykę wirusów wśród różnych populacji pacjentów, zaktualizuje dane epidemiologiczne w regionie oraz rozpocznie prace nad nowoczesnymi prototypami szczepionek i testów diagnostycznych niezbędnych w obliczu rozprzestrzeniania się szczepów wirusowych odpornych na leki. Zebrane dane, wymiana doświadczeń i know-how posłużą do scharakteryzowania regionalnych wzorców wirusowego zapalenia wątroby, zakażenia HIV czy rozprzestrzeniania się grypy. Dzięki temu Sieć stanie się instrumentem nadzoru i kontroli chorób wywoływanych przez te wirusy.

 

Konferencję zakończyło wystąpienie Marii Isaguliants, koordynatorki Antiviral Baltic Network, która podkreśliła, jak istotne jest poznanie każdego aspektu występowania chorób wirusowych: od ich sposobu rozprzestrzeniania się, rozpoznania grup ryzyka, aż do stworzenia skutecznych szczepionek. “Niezbędne jest opracowanie sposobu diagnostyki i monitorowania chorób wirusowych, które nie będą wymagały skomplikowanych procedur i dużych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważne, kiedy mamy do czynienia z małymi laboratoriami, gdzie nie ma dostępu do dobrego sprzętu.”.

 

Na pewno zostało jeszcze dużo do zrobienia, lecz kroki poczynione przez Członków Sieci już teraz są imponujące. Z niecierpliwością czekamy na dalsze dokonania.


Marta Łucka/Tomasz Sznerch

KOMENTARZE
news

<Luty 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Newsletter