Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Merck udostępni technologię akustyczną do terapii komórkowych
Merck udostępni technologię akustyczną do terapii komórkowych

Merck przejął FloDesign Sonics, amerykańską firmę, która jest twórcą platformy akustycznego przetwarzania komórek. Transakcja ma przyczynić się do uprzemysłowienia terapii komórkowej i genowej. Szczegóły finansowe przejęcia nie zostały ujawnione.

Merck podaje, że jest pierwszą firmą, która udostępni technologię akustyczną do tworzenia terapii komórkowych. Akustyczne przetwarzanie komórek pozwala na manipulację komórkami za pomocą fal ultradźwiękowych. Platforma FloDesign Sonics umożliwia ulepszone oczyszczanie i koncentrację komórek w terapiach komórkowych.

Udit Batra, członek zarządu Merck, mówi – Przejęcie FloDesign Sonics uprzemysłowi tworzenie autologicznej terapii komórkowej. Pozwoli to na szybsze objęcie leczeniem potencjalnie ratującym życie większej liczby pacjentów. Stanley Kowalski III, współtwórca i CEO FloDesign Sonics, podkreśla, że możliwość bycia częścią światowej klasy firmy naukowo-technologicznej jest niezwykle satysfakcjonujące. Merck – jak mówi – jest najlepszym domem dla technologii i pracowników FloDesign Sonics.

Źródła

www.merckgroup.com

KOMENTARZE
Newsletter