Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kluczowa inwestycja Synthaverse z ważnym kamieniem milowym
Kluczowa inwestycja Synthaverse z ważnym kamieniem milowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie wydał decyzję pozwalającą na użytkowanie budynku w ramach tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). To bardzo ważny etap w rozwoju Synthaverse. Działalność nowoczesnego CBR zwiększy innowacyjność i konkurencyjności produktów spółki oraz da nowe możliwości ekspansji.

 

 

Centrum Badawczo-Rozwojowego jest jedną z dwóch strategicznych inwestycji spółki. Decyzja wydana przez lubelski Urząd pozwala na formalne korzystanie z obiektu budowlanego CBR, zgodnie z jego przeznaczeniem. Kolejnymi etapami będą odbiory inwestorskie oraz końcowy. – Pozytywną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie otrzymaliśmy nieco wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Jest to bardzo waży kamień milowy w rozwoju spółki. Działalność nowoczesnego CBR zwiększy konkurencyjności naszych produktów oraz stworzy nowe możliwości ekspansji. Teraz jesteśmy na etapie odbioru inwestorskiego, po którym nastąpi odbiór końcowy i wówczas nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe powinno ruszyć pełną parą. Równolegle, zgodnie z planem, realizujemy drugą z naszych strategicznych inwestycji – budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG. Od początku roku wydaliśmy na oba projekty ok. 70 mln zł – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Synthaverse.

Lubelska spółka tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe z myślą doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej. – Prowadzone badania w naszym CBR mają skutkować wdrażaniem na rynek innowacyjnych produktów w skali międzynarodowej. Jednocześnie, opracowując udoskonalone produkty lecznicze Onko BCG oraz szczepionki BCG, mają odpowiadać na zapotrzebowanie pacjentów – dodaje prezes. 

Źródła

Fot. Materiały prasowe Synthaverse

KOMENTARZE
Newsletter