Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
JR Holding, Medcamp i GenXone z porozumieniem ws. finansowania badań nad koronawirusem
JR Holding, Medcamp i GenXone z porozumieniem ws. finansowania badań nad koronawirusem

6 kwietnia br. JR Holding, Medcamp i GenXone podpisały porozumienie inwestycyjne. Strony porozumienia uzgodniły, że połączą wiedzę i doświadczenie w celu wspólnego inwestowania w spółki działające na rynku medycznym i biotechnologicznym, w szczególności w podmioty opracowujące projekty związane z SARS-CoV-2. JR Hoding zobowiązała się do objęcia akcji nowej emisji GenXone za kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. Środki pozyskane przez GenXone zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w tym na badania związane z koronawirusem.

 

Strony porozumienia chcą zacieśnić współpracę w oparciu o fakt, iż Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenXone zostało wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę laboratoriów obwodowych, wykonujących badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozpoczęło wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2. Medcamp oświadczył, że zamierza współfinansować projekt GenXone, polegający na sekwencjonowaniu genomów koronowirusów SARS-CoV-2, pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów w celu umożliwienia śledzenia poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów przez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowania źródeł zakażenia oraz opracowania charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji.

JR Holding jest akcjonariuszem Medcamp, która inwestuje w innowacyjne projekty rozwijające się na rynku medycznym oraz biotechnologicznym. GenXone działa w branży biotechnologicznej i m.in. przeprowadza badania oraz oferuje wykonywanie testów diagnostycznych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w oparciu o licencję udzieloną przez Oxford Nanopore Technologies. GenXone posiada potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny do wykonywania badań w zakresie charakterystyki koronawirusa SARS-CoV-2, a wyniki tych badań mogą przyczynić się do przyśpieszenia prac nad szczepionką oraz lekiem na COVID-19.

Źródła

JR Holding

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter