Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Genomed współpracuje z Narodowym Instytutem Leków
06.12.2012

Na początku grudnia, w trybie obiegowym Genomed podpisał dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków (NIL) w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie na rzecz NIL świadczeń z zakresu biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania DNA.

 


Przeczytaj również:

NCBiR dofinansowało Genomed!


Umowy zostały zawarte na czas jednego roku. Łączna wartość przedmiotu umów wynosi 303.319,11zł brutto. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy Genomedu z NIL, który prowadzi  badania naukowe skutecznie identyfikujące i zwalczające zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarcza danych naukowych m.in. w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych, które mają wpływ na podejmowanie praktycznych działań w krajowym systemie opieki zdrowotnej.

„Merytoryczna współpraca  z Narodowym Instytutem Leków umożliwia Spółce opracowywanie nowatorskich technik stosowanych w sekwencjonowaniu DNA do celów identyfikacji drobnoustrojów i charakterystyki zakażeń szpitalnych”– mówi dr Andrzej Pałucha, Członek Zarządu Genomed S.A.

Umowy zostały uznane przez zarząd za istotne ze względu na ich łączny, znaczący udział w realizowanej strategii rozwoju sprzedaży usług na rzecz nauki, oraz co równie ważne ze względu na ich znaczenie społeczne.

 

Redakcja

KOMENTARZE
Newsletter