Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Europejski Bank DNA – odważna inwestycja na przyszłość
10.08.2011

We Wrocławiu ruszyła pierwsza w Polsce i Europie placówka gdzie każdy będzie mógł zdeponować materiał genetyczny. Oczyszczone i zabezpieczone przed szkodliwymi czynnikami środowiska DNA będzie przechowywane nawet przez 40 lat. Wyprzedzamy tym samym inne kraje o co najmniej kilkanaście lat. Projekt jest ewenementem na skalę światową.

Dlaczego powstał taki bank? Przede wszystkim dla ochrony naszego zdrowia, a w dalszej kolejności również majątku i zaspokojenia naturalnej ciekawości. Jak wyjaśnia wiceprezes i pomysłodawczyni  Europejskiego Banku DNA Alicja Kucharczyk, próbki mogą być pomocne w leczeniu niektórych chorób, a także przy określeniu ryzyka zachorowania na te schorzenia.

Nie od dziś wiadomo, że DNA jest fundamentalną przyczyną chorób, ponieważ to właśnie ono kontroluje większość procesów w naszym organizmie. Jest  zatem kluczem do odkrycia i zrozumienia wielu schorzeń. Dzięki niemu można określić ryzyko wystąpienia wszelkich niepokojących nieprawidłowości wśród naszych nabliższych. Co za tym idzie - istnieje możliwość nie tylko lepszej profilaktyki i wykrycia choroby w jej wczesnym stadium, ale nawet całkowitego jej zapobieżenia.

Ważne jest także przechowywanie próbek DNA dla chorób, których podłoże wynika z mutacji więcej niż jednego genu. Do tych chorób należą m.in. nowotwory, choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie i wiele innych. Będzie można wówczas wskazać miejsce  wystąpienia mutacji, dokładnie ją określić i być może ponownie zakwalifikować.

Naukowcy wierzą, że dzięki rozwojowi nauki testy genetyczne i analiza współdziałania genomu ze środowiskiem wejdą do rutynowej diagnostyki medycznej. Czy zatem powstanie inicjatywy niemalże na skalę światową będzie miało wpływ na medycynę spersonalizowaną? Owszem, mamy nadzieję, że tak – twierdzi Kucharczyk. Badania nad strukturą DNA dają ogromną szansę powstania mapy genetycznej pacjenta albo profilu jego zmian genetycznych. Możliwość prześledzenia, niemalże palcem po mapie,  w jaki sposób geny są ułożone ze sobą w sekwencji i dostęp do danych na temat ich ekspresji pomaga w nowej klasyfikacji chorób, odkrywając tym samym model leczenia odpowiednio dopasowany do konretnego pacjenta.  To zaś może dać wskazówki co do doboru leków i procesu prowadzenia terapii. Przydatne jest to także przy minimalizacji efektów ubocznych czy planowaniu strategii  terapii medycznej dla uzyskania lepszych efektow.

Jednakże jak podkreśla pomysłodawczyni przedsięwzięcia zachowanie próbki jest bardzo ważne jeśli chodzi także o przesłanki niemedyczne, dotyczące np. badań nad pokrewieństwem.  Bardzo często, wbrew pozorom, spotykamy się z sytuacją, że nie ma próbki porównawczej DNA i nie można w związku z tym jednoznacznie stwierdzić czy dane pokrewieństwo jest czy go nie ma.To są bardzo częste przypadki. Bank może rozwiązać ten problem.

Wraz z upowszechnieniem badań i postępem technologii medycznych ceny testów DNA spadną, staną bardziej dostępne dla społeczeństwa, lepsze i dokładniejsze. Prawdopodbnie one jak i inne badania genetyczne staną się częścią powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Powołanie takiej placówki oraz funkcjonowanie na światowym poziomie wymaga jednak dużego nakładu finansowego, inwestorów oraz partnerów. Placówka na razie współpracuje z wrocławską Akademią Medyczną.

 Jak twierdzi rozmówczyni prace nad pozyskaniem nowych partnerów trwają. Tak naprawdę ciągle się rozgladamy i zastanawiamy z kim byłoby najlepiej współpracować. Teraz będziemy podpisywać kontakt z siecią laboratoriów. Rozmawiamy także z profesorem z Uniwersytetu Przyrodniczego. Powoli jak najbardziej się rozwijamy i rozglądamy za nowymi współpracownikami.

Całość inicjatywy została sfinalizowana ze środków prywatnych. Przedsięwzięcie kosztowało ok. 1 mln zł.

W imieniu redakcji biotechnologia.pl dziękujemy Pani Alicji Kucharczyk za udzielenie wielu waznych informacji podczas wywiadu.

Red. Joanna Pająk

KOMENTARZE
Newsletter