Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Europa Środkowa i Wschodnia pod znakiem biotechnologii – zakończyło się BioForum 2013
23.05.2013

Gdyby chcieć najkrócej podsumować tegoroczne BioForum, można powiedzieć, że region Europy Środkowej i Wschodniej odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę na światowym rynku biotechnologicznym. Firmy działają coraz prężniej, mimo kryzysu, rozwija się współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w regionie i poza nim, a wszystko to prowadzi do dynamicznego wzrostu całej branży i zachęca do podejmowania coraz to nowych inicjatyw w tym zakresie.

12 edycja największej konferencji branży biotechnologicznej, która w dniach 22-23 maja odbywała się w Budapeszcie obfitowała w wiele ważnych wydarzeń i wystąpień. Już na samym początku tegorocznego BioForum podpisano historyczne porozumienie pomiędzy Hungarian Biotech Association i Polish Biotech Association. Ta bilateralna współpraca daje szansę na osiągnięcie efektu synergii we wzajemnym budowaniu siły biotechnologicznej regionu.

Innym ważnym symptomem rosnącego znaczenia regionu w sektorze Life Science była wizyta wiceministrów gospodarek Polski i Węgier. Oboje podkreślali rolę biotechnologii dla gospodarek obu krajów i ich społeczeństw:

- BioForum jest organizowane od ponad 10 lat i w tym czasie ewoluowało w najważniejsze branżowe wydarzenie w regionie Europy Środkowowschodniej. Tegoroczna edycja BioForum jest wyjatkowa ponieważ będziemy swiadkami podpisania porozumienia o wspołpracy między stowarzyszeniami biotechnologicznymi z Polski i z Węgier. Niech ta współpraca będzie owocna i przyniesie korzyści całemu swiatu nauki i biznesu jak również wszystkim obywatelom naszych krajów– mówiła podczas otwarcia Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki w polskim rządzie.

- Żaden kraj nie może skutecznie konkurować na żadnym rynku w samotności. Sektor biotechnologiczny opiera się na międzynarodowej współpracy przemysłu, więc współpraca ponad granicami jest konieczna. Dlatego właśnie umowa między Polską a Węgrami jest tak pozytywnym krokiem dla biotechnologii w obu krajach, a potencjalnie również w całej Europie Środkowowschodniej – powiedział wiceminister Gospodarki Narodowej Węgier Zoltán Cséfalvay.

BioForum to przede wszystkim spotkanie biznesowe – nastawione na budowanie długofalowych relacji, opartych na solidność partnerstwa i współpracy. W tym celu podczas tegorocznej imprezy odbyło się ponad 350 spotkań biznesowych w ramach biopartneringu. Jak podkreślali ich uczestnicy były one bardzo owocne i dają nadzieję na konkretne przełożenie się na rozwój i firmy i na zyski.

- Jestem bardzo zadowolony z odbytych podczas biopartneringu spotkań, ponieważ zaobserwowalem że partnerzy z branży biofarmaceutycznej ze zdziwieniem zauważyli, że taka firma jak nasz Genomed może aż tyle zrobić. To były bardzo pozytywne spotkania i spostrzeżenia – ocenił swoje spotkania Andrzej Pałucha z firmy Genomed.

- Generalnie moja ocena tegorocznego BioForum jest bardzo pozytywna. Świetna organizacja, bardzo przyjazny zespół, który był wszystkim w każdej chwili pomocny. Pod kątem organizacyjnym jest to mocne 10 w skali od 1 do 10. Bardzo pozytywnie, zwłaszcza podczas biopartneringu, zaskoczyły nas węgierskie firmy. Rynek ten intensywnie się rozwija, poza tym branża farmaceutyczna na Węgrzech ma swoją długą historię, podobnie jak Polska. Myślę, że te dwa kraje w Europie Środkowowschodniej odegrają główną rolę zwłaszcza na rynku farmaceutycznym i biotechnologicznym– powiedział Marek Kiecana z KCR S.A.

Jednak BioForum to nie tylko spotkania biznesowe, to także wspólne dyskusje panelowe, wystąpienia, prezentacje oraz wykłady. W tym roku poruszona została między innymi tematyka leków biopodobnych, badań klinicznych w Europie Środkowo-Wschodniej czy wreszcie medycyny spersonalizowanej. Ten ostatni temat spotkał się ze szczególnie żywym zainteresowaniem uczestników BioForum.

- Dzisiejsza sesja pokazała przede wszystkim, że zaczyna się nowa era jeżeli chodzi o medycynę i jest to wprowadzanie medycyny spersonalizwoanej. Od momentu kreowania jakiegoś terapeutyku po jego użycie trzeba brać pod uwagę tło genetyczne człowieka, czyli sprawdzać jakie ma geny i jak te geny pomogą mu reagować na odpowiednie leki. Czy będą to leki toksyczne i nieskuteczne, czy będą działały i spełniały oczekiwania lekarzy. To zawężenie stosowania leków wymusza na Big Pharmie inny sposób myślenia o produkcji i wprowadzaniu leków na rynek - kontynuuje Andrzej Pałucha z firmy Genomed.

Wszyscy uczestnicy podkreślali znaczenie BioForum jako spotkania branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich zdaniem jest to realizacja potrzeby głębszej, wzajemnej - kooperacji pomiędzy nimi oraz szansa na realny rozwój firm i regionu.

- Widać że polski przemysł farmaceutyczny osiąga wyższą dojrzałość co przejawia się w gotowości wejścia w fazę badań klinicznych w przypadku niektórych firm. Część firm przygotowuje też dossier rejestracyjne dla produktów weterynaryjnych. Natomiast cały czas widoczne jest to, że nie jesteśmy na takim samym poziomie jak choćby Niemcy. BioForum otwiera tym wszystkim firmom drzwi, aby wejść na ten wyższy poziom. Jest to bardzo fajne forum wymiany poglądów, gdzie ludzie mają okazję się spotkać i przedyskutować realne projekty – powiedział Mariusz Olejniczak z Assign Clinical Research.

Także organizatorzy są zadowoleni z tegorocznej edycji BioForum i już szykują się do następnej, która za rok odbędzie się w Polsce, a dokładnie w Łodzi.

- Tegoroczne BioForum oceniam bardzo wysoko i sądząc po opiniach, które do mnie docierały, podobnie myślą uczestnicy imprezy – powiedział prof. Tadeusz Pietrucha, prezes BioTech Consulting, pomysłodawca i główny organizator BioForum. Nie będę ukrywał, że jak każda edycja i ta przyniosła nam wiele doświadczeń, które chcemy wykorzystać w kolejnej odsłonie BioForum. Współpraca i spotkania całej branży są jej katalizatorem i wierzę głęboko, że za rok będzie nas jeszcze więcej, a współpraca będzie się układała jeszcze lepiej.

Kolejna, 13. edycja BioForum odbędzie się dniach 28-29 maja 2014 roku w Łodzi.

Już niebawem zapraszamy do galerii zdjęć z tegorocznego BioForum!

Tomasz Jachimek/Tomasz Sznerch

KOMENTARZE
Newsletter