Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dyrektor NAWA o nowej formule programu im. prof. Franciszka Walczaka – większy zasięg geograficzny i kwota stypendium
Dyrektor NAWA o nowej formule programu im. prof. Franciszka Walczaka – większy zasięg geogr

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła 4. edycję programu im. prof. Walczaka, który umożliwi trwające od 1 do 6 miesięcy wyjazdy do ośrodków medycznych na całym świecie – powiedział PAP dyrektor NAWA dr Dawid Kostecki. Poszerzono też m.in. kryterium geograficzne i podniesiono kwotę stypendialną.

Fot. Dr Dawid Kostecki, źródło: NAWA

 

 

Jak wskazuje NAWA, program im. prof. Walczaka, realizowany we współpracy z Agencją Badań Medycznych (ABM), finansowany z dotacji Ministerstwa Zdrowia, umożliwia rozwój kompetencji zawodowych i naukowych, a także zdobycie doświadczenia i kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym. – Do nowej edycji programu im. prof. Walczaka mogą się zgłosić, poza przedstawicielami nauk medycznych, także przedstawiciele nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz lekarze od stopnia doktoranta. Będą mieli do wyboru jedną z trzech ścieżek rozwoju kompetencji: kliniczną, dydaktyczną i naukową, które pozwolą na poznanie dobrych praktyk badawczych lub klinicznych, nowych metod i technologii czy pozyskanie materiałów do opracowania programu dydaktycznego albo pracy naukowej. Szeroko rozumiane środowisko medyczne, ale też przedstawiciele nauk o zdrowiu, to osoby, które potrzebują sprofilowanej oferty, zachęty do tego, aby realizować staże badawcze. Wiemy, że potrzeba kształcenia lekarzy na najwyższym, światowym poziomie jest nieustająca [...], zapotrzebowanie na lekarzy to globalny trend, więc chcemy podążać za wymogami polskiego oraz światowego systemu szkolnictwa wyższego [...], stąd pomysł, aby podnosić nie tylko poziom internacjonalizacji, ale także profesjonalizacji kadry medycznej – zdradza dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zapytany przez PAP o zmiany w tegorocznej edycji, wskazał na: rozszerzenie potencjalnego kręgu adresatów, wprowadzenie krótkookresowej mobilności (od 1 miesiąca wzwyż), uwolnienie programu geograficznie, licząc na to, że zainteresowanie nim będzie sukcesywnie rosnąć, a także podniesienie kwoty stypendialnej. W przypadku miesięcznego pobytu w ośrodku goszczącym w Niemczech całkowita wysokość dofinansowania będzie wynosić 24 500 zł. – W poprzednich edycjach kryterium geograficzne było mocno ograniczone (do USA). Teraz podeszliśmy do tematu bardziej holistycznie i kryterium geograficzne zostało uwolnione, tzn. jeśli ktoś chce wyjechać do Niemiec, Włoch czy Szwajcarii, jak najbardziej może. Nie stawiamy przed wnioskodawcami ograniczeń w tym zakresie –zachęca dyrektor. Jak zaznacza Kostecki, w latach 2019-2022 w ramach programu im. prof. Walczaka, grant na wyjazd do Stanów Zjednoczonych – na łączną kwotę 4 299 000 zł – otrzymało 57 stypendystów. W tegorocznej edycji NAWA początkowo chce wyłonić 17 najlepszych. – 4 mln zł to alokacja w pierwszym naborze, mamy zagwarantowane trzy kolejne nabory, ale nasi partnerzy, czyli Agencja Badań Medycznych oraz Ministerstwo Zdrowia, liczą na to, że będzie wielu chętnych i ze zwiększeniem alokacji nie powinno być problemu – dodaje. 

Dopytywany o finansowanie stypendium, dyrektor NAWA wskazał na ryczałt na koszty podróży (jednorazowo) do 8 tys. zł i ryczałt na koszty zakwaterowania, określane w zależności od wybranego kraju. Osoby, który zdecydują się na to, żeby ich staż trwał 3 miesiące bądź dłużej, otrzymają jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 tys. zł. – Szczególnie w ścieżce naukowej, gdzie potrzebny może być np. zakupu dodatkowej aparatury badawczej [...] jest to duży zastrzyk gotówki i zachęta na dłuższą mobilność – uważa. Kryteria, według których oceniane będą zgłoszenia przez ekspertów NAWA i ABM, to: etap ścieżki zawodowej, ocena dotychczasowych dokonań wnioskodawcy, wybór ośrodka oraz proponowany projekt realizowany w ramach stypendium – czy rokuje, czy będzie realnie oddziaływał na ścieżkę zawodową stypendysty. – To istotne, by zgłoszony projekt miał charakter wkładu w naukę. Dla ścieżki klinicznej to przede wszystkim badania laboratoryjne, dla naukowej prowadzenie zajęć dydaktycznych, dla badawczej – rezultaty, wyniki badań. Chcemy, żeby program stał się bardziej powszechny – zależy nam na tym, aby kadry medyczne miały szerszy dostęp do polityki stypendialnej i taki też jest cel tego programu – akcentuje dyrektor. Dlatego nabór potrwa do 31 stycznia 2024 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do 31 maja 2024 r. Wyjazdy mają się rozpocząć 1 lipca przyszłego roku.

Prof. Franciszek Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Zasłynął m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992 r.) oraz u dziecka (1994 r.). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji oraz wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. Michelem Haissaguerrem, prof. Karlem-Heinzem Kuckiem, prof. Williamem Stevensonem). 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to państwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministra Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla polskich i zagranicznych studentów, a także promujących język polski i kulturę polską na świecie.

Autorka: Paulina Kurek (PAP)

KOMENTARZE
Newsletter