Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Chińskie Grzyby Reishi w walce przeciwko komórkom nowotworowym

Grzyby Reishi (łac. Ganoderma lucidum), zwane w Polsce „grzybkami nieśmiertelności”, od wieków zajmują szczególne miejsce w medycynie chińskiej. Są składnikami naturalnych preparatów wspomagających leczenie wielu schorzeń. Swoje właściwości zawdzięczają wysokiej zawartości substancji aktywnych, takich jak fenole, terpenoidy, steroidy, glikoproteiny czy polisacharydy. Niektóre z tych związków mogą pobudzać odpowiedź immunologiczną u ludzi i zwierząt, a poprzez aktywacje różnych mechanizmów obronnych, mobilizować organizm do walki z nowotworem.

Grzyby Ganoderma lucidum zawierają m.in. grupę związków scharakteryzowanych jako triterpenoidy. Według badań przeprowadzonych w Indiach (Amala Cancer Research Centre, Bhabha Atomic Research Centre), niektóre z tych związków posiadają właściwości antyoksydacyjne, co zapewnia im udział w usuwaniu uszkodzeń powstałych na skutek działania wolnych rodników generowanych w komórkach. Ponadto, niektóre z triterpenoidów mogą w sposób bezpośredni indukować apoptozę, a także zapobiegać ich niekontrolowanej proliferacji (nieprawidłowym podziałom),  zatrzymując wzrost zmienionych komórek w fazie G1.

Grzyby Ganoderma lucidum  są również bogatym źródłem  heteropolisacharydów, które mogą indukować odpowiedź immunologiczną organizmu poprzez rożne mechanizmy. Jednym z takich mechanizmów jest stymulacja cytotoksyczności komórek układu odpornościowego, takich jak komórki NK (Natural Killers) czy makrofagi. Zhang i współpracownicy z Akademii Medycznej Charité Uniwersytetu Berlińskiego wykazali, że proteoglikan wyizolowany z owocnika grzyba Reishi, w zależności od podanej dawki, może stymulować makrofagi do wytwarzania azotu oraz IL-1β. Kolejny mechanizm działania polisacharydów izolowanych z grzybów Reishi związany jest z efektem antyoksydacyjnym. Aminopolisacharydowa frakcja grzyba (tzw. G009) może przyczynić się do unieszkodliwienia rodników hydroksylowych lub anionów ponadtlenkowych. W efekcie, pozwoliłoby to na redukcję liczby pęknięć w nici DNA. Ponadto, badania przeprowadzone na myszach przez chińskich naukowców z Uniwersytetu Zhongshan wskazują, że polisacharydy zawarte w  Ganodermalucidum, poprzez synergię z lekami cytotoksycznymi, np. cyklofosfamidem, mogą wzmagać ich przeciwnowotworową aktywność.

Niektóre składniki grzybów Ganoderma lucidum mogą również wpływać hamująco na proces angiogenezy, czyli nadmiernego rozwoju sieci naczyń krwionośnych. Mechanizm ten opiera się na  uniemożliwieniu produkcji tlenku azotu, który bezpośrednio wpływa na rozrost sieci naczyń. Zahamowanie angiogenezy jest niezwykle ważne, gdyż zmieniony system naczyń krwionośnych, który zaopatruje komórki nowotworowe w substancje odżywcze i tlen, stanowi łatwą drogę do ich rozprzestrzeniania się po organizmie (przerzuty).

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele preparatów zawierających wyciągi z grzybów Reishi. Należy brać pod uwagę, że stanowią one jedynie formę suplementacji i nie mogą zastąpić choremu terapii przeciwnowotworowej proponowanej przez lekarzy. Głównym celem tworzenia wspomnianych preparatów jest pobudzanie naturalnych mechanizmów odpornościowych u pacjenta w celu wspierania leczenia podstawowego.

 

Agnieszka Wasyńczuk

 

Źródła

Literatura:

1. Lin, Zhang. Anti-tumor and immunoregulatory activities of Ganodermalucidum and its possible mechanisms. ActaPharmacologicaSinica 2004, 25(11): 1387-1395.

2. Kao, Jesuthasan, Bishop, Glucina, Ferguson. Anti-cancer activities of Ganodermalucidum: active ingredients and pathways. Functional Foods in Health and Disease 2013, 3(2):48-65.

KOMENTARZE
Newsletter