Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma otrzymała nagrodę PARP za najbardziej innowacyjny projekt!
17.05.2012
Celon Pharma otrzymała nagrodę PARP za najbardziej innowacyjny projekt!

15 maja br. w Katowicach odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości. Celem konkursu było uhonorowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Celon Pharma otrzymała nagrodę w kategorii „Innowacyjny projekt branży farmaceutycznej i medycznej”.

Celon Pharmajest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Firma prowadzi również skuteczny marketing własnych produktów. Preparaty lecznicze charakteryzują się cechami odróżniającymi je od konkurencyjnych produktów, są w pełni bezpieczne i mają potwierdzoną skuteczność.

W Celon Pharma doskonale rozumiane jest pojęcie innowacyjności. Zauważyła to Kapituła Konkursu, przyznając projektowi „Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3” nagrodę główną.

- Projekt ten ma na celu opracowanie leku stosowanego w terapiach przeciwnowotworowych. Na jego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie z PO IG 1.4+4.1. Obecnie lek znajduje się w fazie badań przedklinicznych. Testujemy go in vitro. Jak dotąd wyniki badań potwierdzają skuteczność naszej cząsteczki . W najbliższym czasie rozpoczynamy badania na zwierzętach, które ostatecznie wykażą właściwości terapeutyczne i farmakologiczne naszego leku – powiedziała nam Dr Monika Lamparska-Przybysz, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych w Celon Pharma.

Projekt wyróżnia się przede wszystkim nowatorskim podejściem, które obejmuje wielokierunkowe wykorzystanie różnych dostępnych narzędzi bioinformatycznych oraz zdobyczy nowoczesnej biologii molekularnej służących do odkrycia innowacyjnego leku. Dzięki temu w krótkim czasie (jak dla branży farmaceutycznej) tj. zaledwie w 1,5 roku udało się zidentyfikować aktywną cząsteczkę i wykazać jej unikalne właściwości. Nie bez znaczenia jest także fakt angażowania jednostek naukowych i klinicznych do współpracy w ramach realizacji projektu. Wśród takich znamienitych partnerów można wymienić: Centrum Onkologii w Warszawie czy Centrum Medycyny Doświadczalnej w Białymstoku.

Kapituła konkursu przy wyborze laureatów brała pod uwagę różne kryteria, m.in.: rozmiar i znaczenie efektów innowacyjnego rozwiązania, skalę proponowanych rozwiązań i wielkość obszaru na który będzie oddziaływać innowacja, wpływ projektu i jego znaczenie dla firmy, regionu, kraju. Kapituła konkursowa brała też pod uwagę cechy szczególne wyróżniające projekt, oraz działania w zakresie promocji danej innowacji.

Podczas uroczystej Gali w Katowicach nagrodę od Pani Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożeny Lublińskiej-Kasprzak odebrał prezes Celon Pharma, Pan Maciej Wieczorek.

 

Red. Tomasz Sznerch

KOMENTARZE
Newsletter