Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Audi stawia na biopaliwa
Audi stawia na biopaliwa
Producent aut marki Audi już po raz kolejny postanowił zainwestować w rozwój technologii związanych z biopaliwami. W ostatnim czasie zapadła decyzja o rozpoczęciu 2-letniego projektu dotyczącego współpracy z firmą biotechnologiczną Global Bioenergies w tym obszarze.

Ogłoszona w ostatnim czasie decyzja o współpracy Audi i francuskiej firmy biotechnologicznej Global Bioenergies obejmuje strategiczne partnerstwo obu stron w rozwoju technologii biopaliwowej, opartej na stosowaniu izooktanu w silnikach benzynowych. Jest to kolejny już krok producenta aut w kierunku poszerzania możliwości wykorzystania paliw niekopalnych.

Global Bioenergies to francuska firma specjalizująca się w wytwarzaniu lekkich olefin (czyli węglowodorów posiadających w swojej strukturze co najmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla) na drodze procesów biotechnologicznych. Produkty tych procesów, czyli wspomniane olefiny, mogą  być w dalszej kolejności przekształcane we właściwie produktu przemysłu petrochemicznego.

Jedną z biotechnologicznie pozyskiwanych olefin w Global Bioenergies jest izobuten, który następnie przekształcać w izooktan – wysokiej jakości paliwo, o najwyższej możliwej liczbie oktanowej, równej 100 (wynika z definicji tego parametru). Nowe paliwo , w którym nadzieje inwestycyjne pokłada Audi, to właśnie pochodne izooktanu otrzymywanego z bio‑izobutenu. Izooktan, w tym wypadku wytwarzany z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, może być łączony z klasycznymi paliwami do silników benzynowych w dowolnym stosunku ilościowym. Co więcej, rozwijana technologia ma nie stanowić konkurencji w ujęciu terytorialnym dla upraw rolnych i produkcji żywności.

Współpraca z Global Bioenergies przy opracowywaniu nowych biobenzyn to kolejna aktywność Audi na rzecz rozwoju możliwości wykorzystania biopaliw, obok projektów dotyczących biogazu i biodiesla.

Źródła

www.european-biotechnology-news.eu

www.volkswagenag.com

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter