Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Alkoholizm jest uwarunkowany genetycznie?
11.12.2012

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, iż co roku na całym świecie około 2,5 miliona osób umiera z powodu zatrucia alkoholowego. Te same statystyki informują, że liczba ta stanowi 3,8% wszystkich zgonów.

Od bardzo dawna specjaliści znają procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu, ale dopiero najnowsze ich odkrycie powiązało ten problem z genomem ludzkim.


Przeczytaj również:

Przełom w badaniach nad patogenezą Alzheimera!

Optogenetyka - kolejny epokowy krok w neurobiologii


Badania opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences donoszą, że gen znany jako RASGRF-2 (ras-specificguanine-nucleotide releasing factor 2) odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu ośrodka uwalniania dopaminy. Dopamina stanowi ważny neuroprzekaźnik syntezowany i uwalniany przez neurony ośrodkowego układu nerwowego. Jest ona nazywana również hormonem szczęścia, ponieważ nadaktywność neuronów dopaminergicznych w układzie mezolimbicznym oraz - pojawienie się jej w przestrzeniach między neuronami (w jądrze półleżącym), objawia się euforią.

Naukowcy stwierdzili, iż osoby, w których genomie znajdował się czynnik w postaci mutacji genu RASGRF-2, wykazywały istotnie silniejsze poczucie nagrody i szczęścia po spożyciu alkoholu, co czyniło ich bardziej podatnymi na to uzależnienie.

Aby potwierdzić tę hipotezę zdecydowano się w pierwszym etapie badania przeprowadzić doświadczenia na modelu zwierzęcym - myszach. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały, że podawanie leków uzależniających oraz alkoholu u gryzoni, posiadających mutację genu RASGRF-2, powodowało znaczne podwyższenie poziomu dopaminy w przestrzeni  międzyneuronalnej, czego skutkiem było pogłębianie się objawów uzależnienia u tych osobników. Odmienne wyniki uzyskano dla myszy, którym usunięto gen RASGRF-2. Osobniki te w znacząco mniejszym stopniu poszukiwały alkoholu oraz jego działania. Badacze zaobserwowali również, że w przypadku myszy, które nie spożywały alkoholu poziom dopaminy w rejonie mózgowym zwanym polem brzusznej nakrywki, istotnie się zmniejszył, czego skutkiem był brak uczucia nagrody.

Kolejnym etapem badań była analiza kontrastowej mapy mózgu 663-ech 14-letnich chłopców. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że chłopcy spodziewający się nagrody, którzy byli nosicielami mutacji genu RASGRF2 cechowali się znacznie wyższą aktywnością w obszarze mózgu ściśle związanym z polem brzusznej nakrywki.

Aktywność ta w znacznym stopniu była związana z podwyższonym poziomem uwalniania dopaminy.

Następnie naukowcy postanowili przeanalizować zachowania związane ze spożywaniem alkoholu przez tę samą grupę chłopców w wieku 16 lat, gdy wielu z nich zaczęło już spożywać alkohol. Wyniki badania wykazały, ze u chłopców posiadających mutację genu RASGRF-2, częstość spożycia alkoholu była znacznie wyższa.

Powyższe badania wyjaśniają, iż jednym ze znaczących czynników determinujących podatność na uzależnienie alkoholowe oraz inne uzależnienia jest genom ludzki.

Wiedza ta może posłużyć w przyszłości do szczególnej ochrony dzieci posiadających mutację wspomnianego genu przed kontaktem z alkoholem lub innymi używkami.

 

Donata Zaczyńska

 

Źródło:

http://www.pnas.org

KOMENTARZE
Newsletter