Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wybitny biochemik i biolog molekularny prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja nagrodzony medalem PAN
26.11.2008
Medal imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk został przyznany profesorowi Zagórskiemu za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie wirusologii molekularnej i biotechnologii roślin.
Jego kariera naukowa rozpoczęła się na początku lat sześćdziesiątych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył studia, a potem obronił rozprawę doktorską na temat procesów enzymatycznych zachodzących podczas oddychania bakterii Mycobacterium phlei.

Następnie rozpoczął współpracę z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. W latach 1970-1978 pracował na projektem stworzenia warsztatu metodycznego, dzięki któremu możliwe było prowadzenie badań nad regulacją syntezy białek wirusowych. To wyzwanie zakończyło się powodzeniem i stało się pierwszym głośnym osiągnięciem naukowym profesora Zagórskiego. Te badania stały się podstawą do stworzenia teorii na temat uniwersalnego roślinnego modelu translacji. W następnych latach nasz wybitny uczony współpracując z wieloma znakomitymi naukowcami z kraju i ze świata opracował system detekcji wirusów i wiroidów ziemniaka, co znacznie wpłynęło na poprawę jakości upraw w całym kraju. Opracowana metoda była swoistym przełomem, gdyż posłużyła do pierwszego masowego programu diagnostycznego opartego na metodach inżynierii genetycznej. Lata dziewięćdziesiąte były dla profesora Zagórskiego czasem poświęconym na poznawanie sekwencji szczepów wiroidu ziemniaczanego (PSTV) i badanie genomu drożdży. Zespół, którym kierował profesor współpracując z grupami francuskich badaczy, zbadał znaczną część sekwencji genomu (około 100.000pz) z 2 i 4 chromosomu w ramach europejskiego programu sekwencjonowania genomu drożdży.

Lata 1990-2007 profesor spędził na stanowisku dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. W czasie jego kierownictwa doszło do nawiązania współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Sam profesor często współpracował z wieloma instytucjami z całego świata. Pracował między innymi na uniwersytetach w Wisconsin, Paryżu czy Gif-sur-Yvette.

Nie można pominąć jego działalności organizacyjnej – był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXIX Kongresu FEBS Warszawa 2004 oraz ekspertem V i VI Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Ponadto jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

To tylko nieliczne z zasług profesora Włodzimierza Zagórskiego-Ostoi. Jest on jednym z najwybitniejszych polskich biochemików i biologów molekularnych, tym bardziej godnym uwagi, że w znaczący sposób przyczynił się swoją działalnością do rozwoju nauk przyrodniczych w Polsce i na świecie.

Źródło: www.pan.pl
KOMENTARZE
news

<Listopad 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
8
10
11
12
13
14
15
LubTech Smart Food 2023
2023-11-15 do 2023-11-15
Women in IT Day 2023
2023-11-15 do 2023-11-15
17
18
19
20
21
22
26
27
28
3
Newsletter