Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W Skierniewicach powstanie Centrum Biotechnologii Ogrodniczej
W Skierniewicach powstanie Centrum Biotechnologii Ogrodniczej
Centrum Biotechnologii Ogrodniczej w Skierniewicach to jedno z wielu planowanych przedsięwzięć w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa łódzkiego. Jest to jedna z 90 zaplanowanych inwestycji opiewających na sumę 25 miliardów złotych.

W Skierniewicach, słynących z corocznego święta kwiatów, owoców i warzyw, znajduje się już Instytut Ogrodnictwa, który w przyszłości ma być wspierany działalnością Centrum Biotechnologii Ogrodniczej. Jest to jedno z działań mających poprawić jakość badań oraz wzmocnić współpracę sektora nauki i gospodarki. Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) na rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji to także jedno z założeń Kontraktu Terytorialnego.

Wspólna platforma dla biotechnologów pracujących na rzecz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wydała nam się potrzebna – komentuje zastępca dyrektora ds. naukowych, prof. dr hab. Małgorzata Korbin. - Dotychczas konsultowaliśmy się ze sobą, pracując w odrębnych topograficznie zakładach i pracowniach. Planowane centrum byłoby zatem miejscem, gdzie w ramach naszej platformy biotechnologicznej będziemy mogli omówić wspólne kierunki badań, przedyskutować problematyczne rozwiązania oraz skompletować wspólny, unikalny sprzęt. Biotechnologia jest ważnym narzędziem w ogrodnictwie, wspiera utrzymywanie zasobów genowych, jest podstawą nowoczesnej hodowli i ochrony roślin, pozwala na analizę żywności przechowywanej oraz ocenę i wytwarzanie tzw. zdrowej żywności. Wspólnie z partnerami z uczelni i instytutów badawczych w kraju i zagranicą realizujemy projekty ukierunkowane na nowoczesne ogrodnictwo, nie zapominając o ogrodnictwie tradycyjnym, gdzie biotechnologia ma również swoje miejsce. Jesteśmy potrzebni i bardzo się z tego powodu cieszymy. A planowany obiekt pozwoli na usprawnienie naszej pracy. 

Plan Centrum Biotechnologii Ogrodniczej jest potwierdzony, ale czas realizacji nie jest jeszcze znany. Całe przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach planowania strategii województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Aleksandra Kowalczyk

KOMENTARZE
Newsletter