Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
“Various species – similar behaviours”, czyli sympozjum w Szczyrku
W dniach 18-20 września w Szczyrku odbywa się Sympozjum zatytułowane „3rd International Seminar on Behavioral Methods” dotyczące analiz behawioralnych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną różnorodne aspekty badań behawioralnych zarówno pod kątem typowych zwierząt laboratoryjnych, bezkręgowców jak i człowieka.

Czas trwania sympozjum "3rd International Seminar on Behavioral Methods" został przewidziany na trzy dni – 18, 19 i 20 września 2014r. Program Konferencji obejmował wykłady plenarne oraz sesje posterowe. Zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w sesjach porannych i popołudniowych. Oprócz wybitnych polskich naukowców, w wydarzeniu uczestniczyło także wielu gości zagranicznych. Wśród tego grona należy wymienić Prof. Beat Schwaller, z Uniwersytetu we Fryburgu, Prof. Hannah Buchanan-Smith ze Szkocji, czy Dr Maria-Luisa Scattoni z Włoch.

Jednym z organizatorów wydarzenia jest prof. Jarosław Jerzy Barski, który był przewodniczącym wykładu inauguracyjnego.

,,Na konferencję zarejestrowano około 90 uczestników. Jest to właściwie pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce. Pewną trudnością naszej konferencji jest to, że nie jest to zjazd stowarzyszenia. Skupiamy się na temacie, jakim są badania behawioralne. Myślę, że na tę skalę jest to dobry wynik" – podkreślił prof. Barski.

"Some mortal and venial sins in the analysis of behavior" to temat wygłoszonego przez prof. Ewę Godzińską, kierownik Pracowni Etologii, z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, wykładu inauguracyjnego Kongresu. Tematyką wykładu była analiza najczęściej popełnianych błędów w analizie behawioralnej zwierząt. W obszarze jej szczególnych zainteresowań badawczych są mechanizmy leżące u podstaw zachowań agresywnych, społecznych oraz analiza przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi poziomami organizacji owadów społecznych.

 

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstało w 2005 roku. Jednostka ta, oprócz hodowli zwierząt laboratoryjnych, realizuje różnorodne projekty eksperymentalne, w porozumieniu z innymi jednostkami i katedrami w/w Uniwersytetu. Obecną sytuację Organizacji, przedstawia prof. Jarosław Jerzy Barski, kierownik Centrum Medycyny Doświadczalnej, w trakcie Sypozjum w Szczyrku – ,,Współpracujemy także z zewnętrznymi jednostkami. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu przeprowadza u nas wiele badań związanych z zastawkami komór wspomagania serca, jak również z pracami związanymi z realizacją programu Polskie Sztuczne Serce. Jeśli chodzi o naszą działalność naukową, interesują nas szczególnie modele transgeniczne schorzeń o charakterze psychiatrycznym, np.: móżdżek w aspekcie etiologii schorzeń spektrum autystycznego".

 

                                             

Wywiad z prof. Jarosławem Jerzym Barskim

 

Ponadto, dzięki Konferencji uczestnicy mieli możliwość, oprócz poznania wyników badań, zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie hodowli zwierząt laboratoryjnych, które zaproponowali wystawcy.

 

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter