Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach
Data rozpoczęcia:
2017-09-27
Data zakończenia:
2017-09-27
Organizator:
Miejsce
Poznań

Szkolenie: Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

Miejsce: Poznań

Adres: ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro 

Numer szkolenia: M/27.09.2017/PO

Termin: 27.09.2017

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

 

Cena:  720 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  620zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej

Przerwy kawowe

Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 20.09.2017

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cel szkolenia: Poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, informacji z zakresu prowadzenia i dokumentowania badań w systemie GLP, kontrola i nadzór nad badaniami

 

 Adresaci szkolenia:

Personel jednostek certyfikowanych w systemie GLP przez Biuro ds Substancji Chemicznych i jedostek badawczych będących bądź przygotowujących się do wdrożeni GLP czyli m.in.: Zarządzający jednostką zapewnienia jakości, kierownicy badań, personel biorący udział w badaniach GLP.

 

 

Program szkolenia

1. Aktualne wymagania prawne

2 .Rola i odpowiedzialność na poszczególnych szczeblach m.in.:

Zarządzający Jednostką Badawczą

Personel Jednostki Zapewnienia Jakości

Kierownik Badania

Personel badawczy

3. Znaczenie Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu

Inspekcja badania,

Inspekcja procesu,

Inspekcja jednostki

Rola i zadania Jednostki Zapewnienie Jakości

4. Program Zapewnienia Jakości

5. Dokumentacja badawcza i jej zakres

Plan badania,

Dane źródłowe,

Sprawozdanie,

Raport z inspekcji,

Archiwizacja

6. Standardowe Procedury Operacyjne – nadzór nad dokumentacją systemową, nadzór nad wyposażeniem i jednostką

Newsletter