Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

"Clean Room - higiena i standardy pracy w pomieszczeniach wysokich klas czystości - warsztaty praktyczne"
Data rozpoczęcia:
2017-04-25
Data zakończenia:
2017-04-26
Miejsce
Life Science Park, Kraków

Celem szkolenia jest praktyczne zaznajomienie uczestników z zasadami pracy w pomieszczeniach czystych, zgodnie z wymogami normy PN EN – ISO14644:2016. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne z obszarów monitoringu mikrobiologicznego, monitoringu cząstek, higieny i sanityzacji pomieszczeń oraz zasad sterylnej pracy pod komorą laminarną.

Program szkolenia składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest wstępem do warsztatów praktycznych. Na początku będą się one odbywały w przestrzeni symulowanej, tj. laboratorium przygotowanym na wzór pomieszczenia typu clean room, w którym uczestnicy będą mogli „na sucho” przetestować wszystkie procedury wejścia i pracy w pomieszczeniach czystych. Następnie uczestnicy spełniający wymogi wejścia do pomieszczeń klasy B rozpoczną ćwiczenia w oryginalnym pomieszczeniu typu clean room (objętym klasyfikacją GMP).

Program szkolenia oraz dodatkowe informacje znajdują się na www.jci.pl

Newsletter