Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Analiza funkcjonalna sekwencji DNA u eukariota
Data rozpoczęcia:
2017-10-12
Data zakończenia:
2017-10-13
Miejsce
Warszawa

Analiza funkcjonalna sekwencji DNA u eukariota

 

Sekwencjonowanie genomu jest dopiero wstępem do zrozumienia funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym. Kolejnym etapem jest odnalezienie w sekwencji genomu rejonów kodujących białka oraz RNA nie kodujących białek (miRNA, lcnRNA i inne) a następnie przewidzenie ich funkcji w organizmie.

Pierwszym etapem regulacji ekspresji genów jest transkrypcja. Transkrypcja genów jest regulowana przez wiele czynników, część z nich można zidentyfikować analizując sekwencje DNA komputerowo.

Kolejnym etapem regulacji ekspresji jest translacja. miRNA reguluje ekspresję wielu genów degradując ich mRNA lub blokując translację. Sekwencje w mRNA rozpoznawane przez miRNA można również zidentyfikować komputerowo i określić jakie miRNA mogą regulować ekspresję danego genu na etapie translacji.

Jak połączyć cały zasób wiedzy na temat działania konkretnej komórki w jedną całość? W pewnym stopniu pozwalają to zrobić narzędzia opracowane przez Genome Ontology Consortium. Podczas szkolenia uczestnicy praktycznie zapoznają się z komputerowymi metodami identyfikacji genów kodujących białka, identyfikacji sekwencji rozpoznawanych przez miRNA, miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych oraz ontologią genów.

 

                                                            PROGRAM SZKOLENIA

 

I dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie szkolenia

09:10 – 10:10

Identyfikacja rejonów kodujących białka w sekwencjach DNA - wykład I

10:10 – 11:10

Programy do annotacji sekwencji DNA - wykład II

11:10 – 11:25

Przerwa

11:25 – 12:25

Znajdowanie genów kodujących białka w sekwencji DNA (programy AUGUSTUS, GeneID, GenScan, Beijing Gene Finder) - ćwiczenie 1

12:25 – 13:25

RNA niekodujące białek i możliwości ich komputerowej identyfikacji - wykład III

13:25 – 14:00

Przerwa

14:00 – 15:00

Identyfikacja genów, których ekspresja może być regulowana przez miRNA (ComiR, miRmap) - ćwiczenie 2

15:00 – 16:00

Transkrypcja, regulacyjne rejony genów i ich struktura - wykład IV

II dzień

09:00 – 10:00

Programy i metody bioinformatycznej analizy promotorów i enhancerów - wykład V

10:00 – 11:30

Identyfikacja miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych w promotorach (programy LASAGNA, MAPPER2) - ćwiczenie 3

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:45

Ontologia genów (GO) - model sieci powiązań między genami, białkami i ich funkcjami - wykład VI

12:45 – 14:00

GOBlast- ćwiczenie 4

14:00

Zakończenie szkolenia

 

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

 

Termin: 12 - 13 października 2017

 

Miejsce: Centrum Edukacyjne Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 6 października 2017

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1200 zł netto + 23% VAT

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

Newsletter