Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Zagrożenia mikrobiologiczne żywności oraz przepisy Unii Europejskiej w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności
Data rozpoczęcia:
2013-02-27
Data zakończenia:
2013-02-27
Organizator:
Dziennik Rzeczpospolita

Szkolenie skierowane jest do producentów żywności, pracowników laboratoriów mikrobiologicznych oraz osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego. Ustawodawstwo polskie musi być zawsze zgodne z prawem unijnym. Przedstawione będą najnowsze rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące kryteriów mikrobiologicznych dla żywności oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Szczegółowo zostanie omówiona interpretacja zmian dotyczących wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych.

 

Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych, powodujących choroby przenoszone przez żywność, z uwzględnieniem Escherichia coli O104:H4 (epidemia w Niemczech w 2011 roku ). Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.

 

Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące oceny ryzyka mikrobiologicznego, związanego z bezpieczeństwem żywności. Program szkolenia pozwoli na weryfikację posiadanej wiedzy w tym zakresie, a możliwość dyskusji na wyjaśnienie wątpliwości.

Program

 

Program szkolenia:

 

1. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne środków spożywczych

 

2.Zagrożenia mikrobiologiczne żywności występujące w powiadomieniach systemu   wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach ( RASFF )

 

3. Zatrucia pokarmowe, z uwzględnieniem epidemii w Niemczech, wywołanej nowym szczepem Escherichia coli O104:H4

 

4. Zasady pobierania próbek żywności do badań

 

5. Znaczenie parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności

 

6. Aktualne wymagania mikrobiologiczne dla środków spożywczych

 

7. Interpretacja kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczych

 

8.Przewidywane zmiany Komisji Europejskiej dotyczące kryteriów mikrobiologicznych dla  żywności

 

9.Środki fizyczne i chemiczne służące do zwalczania chorobotwórczych drobnoustrojów w żywności

 

10. Zagadnienie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka mikrobiologicznego

 

Czas trwania zajęć: 10.00-16.30

 

 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

13.00 – 13.30 Lunch

15.00  - 15.15 Przerwa kawowa

16.30            Zakończenie szkolenia

 

Prelegent:   dr Halina Ścieżyńska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Zajmuje się bezpieczeństwem żywności, w tym przede wszystkim higieną i mikrobiologią żywności. Przedmiotem zainteresowania są zatrucia pokarmowe wywołane bakteriami chorobotwórczymi takimi jak:Salmonella, chorobotwórcze Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, enterotoksyny gronkowcowe. Jest członkiem Grupy Roboczej ekspertów rządowych w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności. Współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie mikrobiologicznej oceny ryzyka, jak również z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej dla Escherichia coli orazListeria monocytogenes. Zajmuje się wpływem działania techniki Wysokich Ciśnień (HPP) na jakość żywności. Jest kierownikiem Pracowni Mikrobiologii Żywności.

 

 

Cena obejmuje:

 

materiały szkoleniowe

przerwy kawowe

 lunch

certyfikat ukończenia szkolenia 

Cena:
890 zł/os + 23% VAT - cena specjalna do 20 lutego oraz dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy
1090 zł/os + 23% VAT

 

Pozostałe informacje

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt

Agnieszka Piśniak
(22) 46-30-761
a.pisniak@rp.pl

 

Dział Szkoleń i Konferencji
Dziennik "Rzeczpospolita" - GG Parkiet
Presspublica Sp. z o.o.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Faks (22) 62 26 161
KRS 0000134482
NIP 522-010-36-73

Newsletter